Dòng vào/ra & Luồng ròng Sàn giao dịch

Dòng tiền vào sàn được định nghĩa là một lượng tiền được gửi tới địa chỉ ví của sàn giao dịch và dòng ra của sàn được định nghĩa là lượng tiền rút ra từ ví của sàn giao dịch.

Định Nghĩa

Exchange Inflow được định nghĩa là một lượng tiền được gửi vào ví của sàn giao dịch.

Inflow Total/Tổng dòng vào

Tổng số lượng BTC được chuyển tới sàn giao dịch

Inflow Mean/Trung bình dòng vào

Lượng BTC trung bình cho mỗi giao dịch được gửi đến sàn giao dịch.

Inflow Top10/Dòng vào Top 10

Tổng số BTC của 10 giao dịch hàng đầu chảy vào sàn giao dịch.

Inflow Mean(MA7)/Trung bình dòng vào(MA7)

Mức trung bình động 7 ngày của trung bình dòng BTC tới sàn giao dịch.

Exchange Outflow được định nghĩa là số tiền rút từ ví của sàn giao dịch

Chỉ số

Miêu tả

Outflow Total/Tổng dòng ra

Tổng số BTC được chuyển ra từ sàn giao dịch.

Outflow Mean/Trung bình dòng ra

Lượng BTC trung bình cho mỗi giao dịch được gửi từ sàn giao dịch.

Outflow Top10/ Dòng ra Top 10

Tổng lượng BTC của 10 giao dịch hàng đầu

chảy ra khỏi sàn giao dịch.

Outflow Mean(MA7)/Trung bình dòng ra(MA7)

Mức trung bình động 7 ngày của trung bình dòng ra BTC từ sàn giao dịch.

Exchange Netflow là sự khác biệt giữa BTC chảy vào và ra khỏi sàn giao dịch. (Dòng vào - Dòng ra = Luồng ròng) Giá trị trung bình là Tổng số dòng vào/ra chia cho Số lượng giao dịch vào/ra.

Giải nghĩa

Bởi giá trị chính nó

  • Tăng dòng vào các sàn giao dịch chủ yếu là dấu hiệu Giảm giá

  • Tăng dòng ra từ các sàn giao dịch ngụ ý là dấu hiệu Tăng giá

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Dòng tiền vào/ra tăng cho thấy sự biến động có thể xảy ra và giúp dự đoán xu hướng thị trường

Giải nghĩa

Về dòng tiền

Xem xét thực tế rằng việc dịch chuyển tiền xu sẽ tốn phí, các ví bên ngoài sàn giao dịch gửi tiền của họ đến các sàn giao dịch vì ba lý do có thể xảy ra.

  1. Bán tài sản của họ - Bearish

Trong trường hợp dòng tiền đổ vào sàn giao dịch giao ngay, rất có khả năng các nhà đầu tư đang gửi BTC để bán. Hành động này bao gồm cả việc tiền của người mua bán lẻ chuyển sang sàn giao dịch nhưng cũng có thể là kết quả của dịch vụ lưu ký được cung cấp cho các khách hàng tổ chức. Thay vì lưu trữ chúng trong kho lạnh, việc chuyển sang ví giao dịch cho thấy nhu cầu chuyển tiền xu thành fiat hoặc tiền ổn định. Nguyên nhân cho hành động này chủ yếu dẫn đến việc giá hạ cho thấy dấu hiệu giảm giá.

  1. Giao dịch trên thị trường phái sinh - rủi ro biến động

Mục đích gửi tiền vào ví thị trường phái sinh cho thấy rằng sẽ có nhiều giao dịch hơn diễn ra trên thị trường này. Điều đó có thể dẫn đến rủi ro biến động gia tăng do hoạt động giao dịch đẩy mạnh, các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và/hoặc tái cân bằng để giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư của họ. Loại hành động này gây khó khăn trong việc quyết định tác động đối với giá vì tiền xu trên thị trường phái sinh có thể được sử dụng để mở cả vị thế mua/bán. Thay vào đó, nó nên được hiểu là rủi ro biến động gia tăng.

  1. Để sử dụng dịch vụ trên các sàn giao dịch - tính trung lập

Đôi khi, các nhà đầu tư gửi tiền của họ để trao đổi với mục đích đặt cược, airdrop và để đáp ứng yêu cầu cho IEO. Trong trường hợp này, không có dấu hiệu nào để suy luận về cả giá cả hoặc sự biến động. Tuy nhiên, trong trường hợp airdrop, các chỉ số như tỷ lệ tài trợ và lãi suất mở nên được xem xét do động cơ phòng hộ giá.

Vì lý do này hành động nên được hiểu là trung lập.

Về dòng ra

Xem xét thực tế rằng việc dịch chuyển tiền xu phải trả phí, các ví bên ngoài sàn gửi tiền của họ từ các sàn giao dịch cho hai tình huống có thể xảy ra.

  1. Di chuyển tiền xu sau khi mua- Bullish

Trong trường hợp dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch giao ngay, rất có khả năng các nhà đầu tư đang gửi BTC ra bên ngoài để lưu trữ. Thay vì để tiền của họ nằm yên trong ví của sàn giao dịch, các nhà đầu tư đang rút tiền của họ khỏi sàn để giữ tiền của họ để đảm bảo an toàn và nắm giữ lâu dài. Hành động này bao gồm việc tiền của người mua bán lẻ chuyển ra khỏi sàn giao dịch nhưng cũng là kết quả của dịch vụ lưu ký do người mua tổ chức cung cấp. Vì lý do hành động này chủ yếu dẫn đến việc giá vượt lên cho thấy dấu hiệu tăng giá.

  1. Dịch chuyển tiền từ các giao dịch phái sinh

Mục đích gửi tiền ra từ ví thị trường phái sinh cho thấy rằng sẽ có ít giao dịch hơn trên thị trường này. Đây có thể là kết quả của hoạt động giao dịch trong đó các nhà đầu tư chốt lời hoặc tái cân bằng để giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư của họ.

Kiểm tra xu hướng bên trong các dữ liệu

Cho biết mức độ hoạt động giao dịch

Xu hướng tích cực của dòng tiền vào hoặc ra trên các sàn giao dịch có thể cho thấy sự gia tăng trong hoạt động giao dịch tổng thể, nghĩa là ngày càng có nhiều người dùng tích cực sử dụng sàn để giao dịch. Điều này có thể có nghĩa là tâm lý của các nhà giao dịch/đầu tư đang ở thời điểm tăng giá. Theo cách giải thích này, chiều ngược lại có nghĩa là tâm lý giảm giá.

Dự đoán biến động

Giá trị trung bình Vào/Ra của BTC (MA7) giải thích mức độ biến động trước đó về giá, điều này có thể có nghĩa là vị trí hiện tại có thể là đỉnh hoặc đáy cục bộ. Điều này là do phần lớn dòng vào dựa trên các giao dịch giữa các sàn, nơi phân tích được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu CryptoQuant và hiện tượng này có thể được giải thích bằng kết quả của các chiến lược chênh lệch giá.

Dự đoán xu hướng thị trường (Tăng hoặc Giảm)

Dựa trên cách diễn giải "Hoạt động Giao dịch", chúng ta có thể thấy xu hướng dòng tiền vào tất cả các sàn và dòng tiền chảy ra cũng từ tất cả các sàn bằng cách áp dụng đường trung bình động cho dữ liệu, đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng để biết xu hướng lịch sử của dữ liệu. Chúng tôi cũng áp dụng nhiều đường trung bình động để xem các điểm uốn chính xác, được gọi là dải băng trung bình động. (moving average ribbon).

Như bạn có thể thấy bên dưới, cả xu hướng dòng tiền vào và ra đều giải thích rõ ràng về tâm lý tăng hoặc giảm giá trong 3 năm qua khi một số lượng đáng kể các sàn đã được kích hoạt, điều này hỗ trợ cho việc giải thích "Hoạt động Giao dịch".

Dự đoán sự biến động với Trung bình dòng vào/ra của BTC (MA7)

Bằng cách xem xét mức độ của Trung bình dòng vào BTC (MA7), chúng ta có thể ước tính vị trí hiện tại là đỉnh cục bộ (trong vòng tròn màu đỏ) hoặc đáy (trong vòng tròn màu xanh lá cây). Nếu giá trị Trung bình dòng vào BTC (MA7) của bạn ở vị trí tương tự, thì bạn cần kiểm tra các chỉ báo bổ sung khác cho bạn biết áp lực mua hoặc bán để xác định vị trí giá hiện tại là đỉnh hay đáy cục bộ.

Bằng cách xem mức độ Trung bình dòng ra của BTC (MA7, chúng ta có thể ước tính vị trí hiện tại là đỉnh cục bộ (trong vòng tròn màu đỏ) hay đáy (trong vòng tròn màu xanh lá cây). Nếu giá trị Trung bình dòng chảy ra BTC (MA7) của bạn ở vị trí tương tự, thì bạn cần kiểm tra các chỉ báo bổ sung khác cho bạn biết áp lực mua hoặc bán để xác định vị trí giá hiện tại là ở đỉnh hay đáy cục bộ.

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated