Dự trữ Giao dịch

Tổng số tiền được giữ trong các của sàn địa chỉ giao dịch

Định nghĩa

Tổng số tiền được giữ trên các địa chỉ sàn giao dịch.

Diễn dịch

Dự trữ giao dịch là thước đo tập hợp các đồng tiền tiềm năng sẵn sàn để bán trên thị trường.

Dự trữ giao dịch là kết quả tích lũy tự nhiên của Dòng ra/vào & luồng ròng Giao dịch tuân theo các dấu hiệu mà dòng tiền ra/vào xuất hiện. Tương tự như cách giải thích của Exchange Netflow (luồng ròng), xu hướng tăng trong luồng ròng cho thấy áp lực bán và xu hướng giảm cho thấy áp lực mua.

Tuy nhiên thay vì Exchange In/Outflow & Netflow biểu thị thời điểm hoặc khoảng thời gian cụ thể, Dự trữ giao dịch lại dễ dàng theo dõi kết quả các dịch chuyển trong một quãng thời gian dài hơn.

Bởi giá trị chính nó

Dữ liệu cho thấy mức độ tích lũy áp lực bán trên sàn giao dịch

 • Cao: Áp lực bán cao

  Một số lượng lớn tiền đang ở trên sàn giao dịch để giao dịch cho thấy áp lực bán cao

 • Thấp: Áp lực bán thấp

  Một số lượng nhỏ hơn tiền đang ở trên sàn giao dịch để giao dịch cho thấy áp lực bán thấp

Bởi giá trị chính nó

Dữ liệu cho thấy tình trang thay đổi về mức độ khan hiếm

 • Xu hướng tăng: Mức độ khan hiếm giảm - Bearish

  Thêm số lượng tiền có sẵn trên sàn giao dịch cho thấy sự khan hiếm của các loại tiền đang được giao dịch đang giảm, điều này hỗ trợ cho chuyển động giảm giá

 • Xu hướng giảm: Mức độ khan hiếm tăng - Bullish

  Số lượng tiền có sẵn trên sàn giao dịch ít hơn cho thấy sự khan hiếm ngày càng tăng của loại đồng tiền đang được giao dịch, điều này hỗ trợ cho chuyển động tăng giá

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated