Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Định nghĩa

Grayscale Bitcoin Trust được đầu tư thụ động và duy nhất vào Bitcoin, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận BTC dưới dạng cổ phiếu đồng thời tránh được những thách thức khi mua, lưu trữ và bảo quản BTC trực tiếp.

Tại sao nhìn vào Grayscale?

Thông tin chi tiết về nhu cầu đầu tư gián tiếp

Như đã đề cập trong phần định nghĩa, Grayscale cung cấp khả năng tiếp xúc với BTC đồng thời cung cấp các dịch vụ giao dịch và cổ phiếu và có thể được giao dịch giống như bất kỳ mã chứng khoán nào khác. Ngoài ra, GBTC có một khoảng thời gian khóa khi nhà đầu tư mua cổ phần GBTC phải chờ một thời gian nhất định trước khi có thể bán.

Bằng cách sử dụng tính năng này, việc theo dõi số lượng BTC mà quỹ của Grayscale nắm giữ mang lại ý nghĩa gần nhất trong việc tìm ra mức độ nhu cầu đối với các nhà đầu tư tổ chức đặc biệt được chứng nhận của Hoa Kỳ.

pageGBTC Nắm giữ tài sản kỹ thuật số

Nhận biết về mức độ khác nhau của nhu cầu giữa đầu tư trực tiếp và gián tiếp

GBTC Premium hoặc Chiết khấu cho thấy sự khác biệt về nhu cầu giữa đầu tư gián tiếp và trực tiếp thông qua so sánh giá tương ứng. Chênh lệch giữa giá sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch cổ phiếu GBTC, GBTC Premium có thể thay đổi theo thời gian và biến động của thị trường tiền điện tử. Các yếu tố khác nhau như sự quan tâm của nhà đầu tư, lực cầu và cung cầu cũng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của GBTC Premium.

pageGBTC Premium hoặc Chiết khấu

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated