Thuật ngữ (Thị trường)

Entry into Market Data/Indicators

Dữ liệu/Chỉ báoĐịnh nghĩaBao hàm

Thanh lý

Khi nhà đầu tư đóng vị thế của họ một cách tự nguyện hoặc bằng cách thanh lý bắt buộc đi kèm các thủ tục phá sản

Bất kỳ hình thức thanh lý nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá và tạo nên một hành động thanh lý bắt buộc khác

Ví dụ. Short/Long Squeeze

Được định nghĩa là tỷ lệ giữa Khối lượng Mua của người mua chia cho Khối lượng Bán của người bán

 • Trên các giá trị của '1' Tâm lý tăng giá chiếm ưu thế

 • Dưới các giá trị của '1' Tâm lý giảm giá chiếm ưu thế

Số lượng vị thế mở (bao gồm cả mua và bán) hiện có trên một sàn giao dịch phái sinh Các cặp giao dịch BTC/USD.

 • Tăng dần Thêm tính thanh khoản, biến động và chú ý - Hỗ trợ xu hướng giá đang diễn ra

 • Giảm dần Thoát khỏi tính thanh khoản, biến động và sự chú ý

Các khoản thanh toán định kỳ cho các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên sự khác biệt giữa thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn và giá trên thị trường giao ngay

 • Tỷ lệ trên '0' Tâm lý Long chiếm ưu thế

 • Tỷ lệ dưới '0' Tâm lý Short chiếm ưu thế

 • Xu hướng tăng dần Các lệnh Long giành được ưu thế

 • Xu hướng giảm Các lệnh Short chiếm ưu thế

Được định nghĩa là tỷ lệ của số lượng hợp đồng mở chia cho tổng dự trữ của một sàn giao dịch phái sinh

 • Cao -Sử dụng đòn bẩy quá mức - Khả năng biến động Thấp Đòn bẩy trên thị trường thấp

 • Xu hướng tăng dần Nắm giữ nhiều đòn bảy hơn

 • Xu hướng giảm Gỡ bỏ dần các đòn bảy

Tổng số BTC chảy vào hoặc ra khỏi sàn giao dịch chia cho tổng số BTC được chuyển trên toàn bộ mạng Bitcoin

 • Tăng lên -Khả năng có thể biến động -Hoạt động Giao dịch tích cực

 • Giảm xuống Khả năng giao dịch qua quầy OTC

Last updated