Các mô hình Vốn hóa

Các mô hình vốn hóa thay thế cho giá thị trường.

Bản thân giá thị trường có thể dễ dàng bị thao túng bởi các thế lực, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, mà chúng tôi gọi là nhiễu. Để không bị đánh lừa bởi giá thị trường, các nhà giao dịch cần xem nhiều mô hình vốn hóa thay thế để biết thị trường đang diễn biến như thế nào.

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường được định nghĩa là tổng vốn hóa thị trường của đồng xu, được tính bằng cách nhân tổng nguồn cung với giá USD của nó.

Market Cap=Total SupplyPrice in USD\text{Market Cap} = \text{Total Supply} * \text{Price in USD}

Vốn hóa thực tế

Realized Cap là tổng của mỗi UTXO * giá chuyển động cuối cùng. Vì tiền điện tử có thể bị mất, không có người nhận hoặc không thể truy cập được do nhiều lỗi khác nhau, Realized Cap được giới thiệu để khấu trừ những đồng tiền không được di chuyển trong một thời gian dài. Đó là một cách để cố gắng đo lường giá trị của đồng xu. Điều này có thể được mô tả như một phiên bản trực tuyến của giá trung bình theo khối lượng (VWAP).

Realized Cap=iUTXOiPrice at creation\text{Realized Cap} = \sum_i \text{UTXO}_i * \text{Price at creation}

Vốn hóa trung bình

Vốn hóa trung bình là một đường trung bình động mãi mãi, được tính bằng cách chia tổng vốn hóa thị trường hàng ngày tích lũy cho độ tuổi của thị trường. Thay vì sử dụng thời gian cố định để tính trung bình động (ví dụ: 50 ngày, 100 ngày ...), điều này đóng vai trò là giá trị trung bình thực.

Average Cap=Market CapAge in days\text{Average Cap} = \frac{\text{Market Cap}}{\text{Age in days}}

Vốn hóa Delta

Delta Vốn hóa được tính bằng phép trừ giữa Vốn hóa thực tế và Vốn hóa Trung bình. Vốn hóa Delta thường được sử dụng để phát hiện đáy thị trường. Ngoài ra, bằng cách phân tích chuyển động của Delta Cap dao động giữa Realized Cap và Average Cap, chúng ta có thể nhận thấy rằng các đỉnh thị trường đạt được khi Delta Cap gần với Realized Cap (trong biểu đồ tỷ lệ log).

Delta Cap=Realized CapAverage Cap\text{Delta Cap} = \text{Realized Cap} - \text{Average Cap}

Vốn hóa Thermo (Vốn hóa các Dòng vào)

Thermo Cap được tính bằng tổng trọng số của các đồng xu được khai thác theo giá khởi tạo. Điều này đo lường tổng vốn hóa chảy vào mạng blockchain, do đó được gọi là Vốn hóa các Dòng vào. Như thể hiện trong hình bên dưới, bằng cách so sánh với Market Cap, Thermo Cap cho phép các nhà giao dịch phát hiện ra các đỉnh hoặc đáy của thị trường.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated