Funding Rates

Các tỷ lệ phí phải trả là các khoản thanh toán định kỳ giữa các nhà giao dịch để làm cho giá hợp đồng tương lai vĩnh viễn gần với giá chỉ số thị trường hiện tại.

Định nghĩa

Các tỷ lệ phí phải trả làm cho giá hợp đồng tương lai vĩnh viễn gần với giá chỉ số. Nó được thực hiện gần với giá giao ngay hơn và bù đắp một số chênh lệch do khoảng thời gian vĩnh viễn tạo ra.

Tất cả các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đều sử dụng tỷ lệ phí phải trả cho các hợp đồng tương lai vĩnh viễn và đơn vị tiêu chuẩn là tỷ lệ phần trăm. Funding Rate là kết quả của các hành vi thị trường và có thể được sử dụng để đưa ra một số giải thích trong thị trường phái sinh, cũng là công cụ tạo giá chi phối trên thị trường.

Tuy nhiên, tương quan giữa tỷ lệ phí phải trả cao với việc tất yếu giá giảm có thể là một cách giải thích sai. Trong thị trường tăng, nó có xu hướng mang lại tỷ lệ phí phải trả cao một cách tự nhiên khi giá vươn lên.

*CryptoQuant cung cấp tỷ lệ phí phải trả dựa trên phút so với sàn quyết định tỷ lệ này cứ sau 8 giờ

Giải nghĩa

Các tỷ lệ phí phải trả thể hiện tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường hoán đổi vĩnh viễn và số tiền tỷ lệ thuận với số lượng hợp đồng.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Các tỷ lệ trên '0' (tích cực): Tâm lý Long chiếm ưu thế

    Các tỷ lệ phí phải trả dương cho thấy rằng các nhà giao dịch vị thế mua đang chiếm ưu thế & sẵn sàng trả tiền phí cho các nhà giao dịch bán. Tỷ lệ tích cực ngụ ý rằng nhiều nhà giao dịch đang thiên về giá tăng.

  • Các tỷ lệ dưới '0' (tiêu cực): Tâm lý bán khống chiếm ưu thế

    Các tỷ lệ phí âm cho thấy rằng các nhà giao dịch vị thế Short đang chiếm ưu thế và sẵn sàng trả tiền cho các nhà giao dịch vị thế mua. Tỷ lệ âm ngụ ý rằng nhiều nhà giao dịch đang thiên về giá giảm.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Xu hướng tăng: Các vị thế mua đang chiếm ưu thế

  • Xu hướng giảm: Các vị thế bán đang chiếm ưu thế

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated