Open Interest

Hợp đồng mở được định nghĩa là số lượng vị thế mở (bao gồm cả vị thế mua và bán) hiện có trên các cặp giao dịch BTC/USD của một sàn giao dịch phái sinh.

Định nghĩa

Hợp đồng mở được định nghĩa là số lượng vị thế mở (bao gồm cả vị thế mua và bán) hiện có trên các cặp giao dịch BTC/USD của một sàn giao dịch phái sinh.

Giải nghĩa

Một giá trị hợp đồng mở lớn có thể cho thấy sự biến động gia tăng của giá BTC. Vì lý do này, biểu đồ lhợp đồng mở cũng có thể hữu ích để xác định đỉnh và đáy thị trường đi kèm các chỉ số bổ sung khác.

  • Tăng: Thêm tính thanh khoản, biến động và sự chú ý + hỗ trợ xu hướng giá đang diễn ra

Khi các vị thế và hợp đồng liên tục được mở, điều đó cho thấy tính thanh khoản, sự biến động và sự chú ý đang đổ dồn vào thị trường phái sinh. Xu hướng tăng trong OI có thể hỗ trợ xu hướng giá đang diễn ra hiện tại.

  • Giảm: Mất thanh khoản, biến động và chú ý

Khi Hợp đồng mở (OI) giảm, điều đó cho thấy các hợp đồng tương lai/vị thế đang bị đóng. Đổi lại, điều này có thể kích hoạt khả năng siết chặt mua/bán do biến động giá đột ngột hoặc ngược lại.

Trường hợp sử dụng

Phân tích tương quan thống kê với biến động

Chúng tôi thấy rằng hợp đồng mở (biến độc lập) và độ biến động (biến phản hồi) có mối tương quan thuận về mặt thống kê trong đó giá trị p của thống kê F (đối với mô hình tuyến tính) và độ dốc nhỏ hơn 0,001. R- square của mô hình được ước tính là 0,36 trong đó giá trị khá cao khi xem xét dữ liệu tài chính thô.

TCác thiết lập cho thử nghiệm trên như sau:

  • Chúng tôi xem xét phạm vi ngày từ '2018-11-05' đến '2020-06-01'.

  • Chúng tôi lấy mẫu dữ liệu trong 15 ngày để tính toán mức độ biến động.

  • Độ biến động được tính bằng phép trừ giá trị tối đa đến tối thiểu của các khung số liệu được lấy mẫu.

  • Các giá trị trong biểu đồ trên ở dạng log.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated