Tỷ lệ NVM

Tỷ lệ Giá trị Mạng trên Metcalfe - định luật mạng (Tỷ lệ NVM) được định nghĩa là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường (log) chia cho bình phương các địa chỉ hoạt động hàng ngày (log) trong khung số liệu chỉ

Định nghĩa

Tỷ lệ Giá trị Mạng trên Metcalfe - định luật mạng (Tỷ lệ NVM) được định nghĩa là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường (log) chia cho bình phương các địa chỉ hoạt động hàng ngày (log) trong khung số liệu chỉ định.

NVM Ratio=ln(Market Cap)ln(Daily Active Addresses2)\text{NVM Ratio} = \frac{\ln (\text{Market Cap})}{\ln (\text{Daily Active Addresses}^2)}

Giải nghĩa

Tỷ lệ NVM đánh giá giá trị hợp lý của mạng blockchain bằng cách áp dụng Luật Metcalfe trong đó luật nhận định rằng giá trị của mạng tỷ lệ thuận với bình phương số lượng người dùng đang hoạt động.

  • Giá trị cao: Mạng được định giá quá cao Do giá quá cao so với số lượng địa chỉ hoạt động thấp.

  • Giá trị thấp: Mạng bị định giá thấp Do giá quá thấp so với số lượng địa chỉ hoạt động cao.

Trường hợp sử dụng

Nhận ra thị trường dựa trên RSI

Relative Strength Index (RSI)RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng đo lường sức mạnh tương đối của xu hướng tăng và xu hướng giảm. Chúng tôi áp dụng RSI cho NVM để phát hiện các đỉnh và đáy cục bộ của thị trường bằng cách đặt ngưỡng. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, chỉ số RSI của NVM phát hiện khá chính xác các đỉnh và đáy cục bộ một cách mạnh mẽ.

Các cài đặt cho phân tích này như sau

  • Chúng tôi sử dụng khung 7 ngày cho NVM để làm mềm hóa.

  • Chúng tôi sử dụng khung 14 ngày để xây dựng RSI.

  • Chúng tôi sử dụng 70% và 30% cho ngưỡng trên và ngưỡng dưới.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated