Giao cắt Vàng NVT

NVT Giao cắt Vang (NVT_GC) là một chỉ báo tín hiệu giống như dải bollinger dựa trên NVT, được xác định theo phương trình sau

Định nghĩa

NVT Giao cắt Vang (NVT_GC) là một chỉ báo tín hiệu giống như dải bollinger dựa trên NVT, được xác định theo phương trình sau

\text{NVT} = \frac{\text{Market Cap}}{\text{Transaction Volume}} \\ \text{NVT_diff} = \text{NVT (10 days moving average)} - \text{NVT (30 days moving average)} \\ \text{NVT_GC} = \frac{\text{NVT_diff}}{\text{NVT_diff (300 days moving standard deviation)}}

Giải nghĩa

NVT Golden Cross nhắm mục tiêu tạo ra các tín hiệu Short hoặc Long bằng cách so sánh xu hướng ngắn hạn của NVT và xu hướng dài hạn của NVT.

Chỉ báo dẫn hướng này dự đoán sự xuất hiện của các đỉnh và đáy cục bộ, giúp các nhà giao dịch thực hiện các vị thế mua hoặc bán của họ.

Bằng giá trị dữ liệu

Dự đoán đỉnh và đáy cục bộ

  • Các giá trị trên '2.2' : Tín hiệu Short

    Nếu xu hướng ngắn hạn lớn hơn nhiều so với xu hướng dài hạn, mạng có thể được hiểu là bị định giá quá cao và sẽ sớm trở lại giá trị trung bình, nghĩa là tín hiệu bán khống.

  • Các giá trị dưới '-1.6' : Tín hiệu Long

    Nếu xu hướng dài hạn lớn hơn nhiều so với xu hướng ngắn hạn, mạng có thể được hiểu là định giá thấp và sẽ sớm trở lại giá trị trung bình, nghĩa là tín hiệu mua.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Dữ liệu cho thấy xu hướng so sánh khác biệt giữa dài hạn và ngắn hạn.

  • Xu hướng tăng: Vốn hóa thị trường (Giá) đang nóng lên so với khối lượng giao dịch

  • Xu hướng giảm: Vốn hóa thị trường(Giá) đang hạ nhiệt so với khối lượng giao dịch

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôiData

Last updated