Puell Multiple

Puell Multiple được định nghĩa là tỷ lệ giá trị USD của đồng tiền được phát hành hàng ngày chia cho trung bình động 365 ngày của chính giá trị đó

Định nghĩa

Puell Multiple được định nghĩa là tỷ lệ giá trị USD của đồng tiền được phát hành hàng ngày chia cho trung bình động 365 ngày của chính giá trị đó.

Puell Multiple=Mining Revenue in USD365 days moving average (Mining Revenue in USD)\text{Puell Multiple} = \frac{\text{Mining Revenue in USD}}{\text{365 days moving average (Mining Revenue in USD)}}

Giải nghĩa

Puell Multiple có thể được hiểu là "Nếu tất cả bitcoin khai thác được bán ngay lập tức trên thị trường, thì các nhóm khai thác có lãi như thế nào so với lịch sử một năm trước?". Số liệu này giúp các nhà giao dịch đánh giá các chu kỳ thị trường từ cái nhìn tổng thể.

Các thợ đào là thực thể duy nhất yêu cầu chi phí cố định như điện năng. Do đó, hành vi của những người khai thác luôn được liên kết với giá ở một mức độ nhất định. Puell Multiple so sánh doanh thu ước tính trung bình trong 365 ngày với doanh thu ngắn hạn của thợ đào.

Bằng giá trị dữ liệu

Dự đoán đỉnh và đáy giá

  • Các giá trị trên '4': Tín hiệu bán khống

    Nếu bội số Puell tăng, điều đó cho thấy giá = thu nhập thợ đào đang tăng đáng kể. Trong giai đoạn này, bitcoin tăng vọt đến mức doanh thu của Người khai thác vượt xa chi phí mà họ đã bỏ ra. Nếu chúng ta coi giá trị thực của bitcoin là chi phí khai thác (POW) và tỷ lệ băm, điều này có thể chỉ ra rằng bitcoin được định giá quá cao. Nói cách khác, điều này có thể cho thấy giá được định giá quá cao cùng với động cơ bán của người khai thác ngày càng tăng.

  • Các giá trị dưới '0,5': Tín hiệu mua

    Nếu bội số Puell giảm, điều đó cho thấy giá = thu nhập của thợ đào đang giảm đáng kể. Trong giai đoạn này, giá bitcoin lao dốc đến mức nhóm này không thể xử lý được chi phí cố định khiến một số thợ đào dừng hoạt động khai thác. Nói cách khác, điều này có thể chỉ ra rằng giá đang bị định giá thấp cùng với động cơ ngày càng tăng để giữ số lượng dự trữ bitcoin của nhóm khai thác.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Cho thấy doanh thu ngắn hạn của thợ đào so với lợi nhuận dài hạn.

  • Xu hướng tăng: Vốn hóa thị trường (Giá) đang nóng lên so với chi phí của thợ đào

  • Xu hướng giảm: Vốn hóa thị trường(Giá) đang hạ nhiệt so với chi phí của thợ đào

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated