Tỷ lệ Stock to Flow

Tỷ lệ Stock to Flow (SF)được định nghĩa là tỷ lệ giữa số đồng xu đang lưu hành chia cho số lượng nguồn cung mới được cung cấp

Định nghĩa

Tỷ lệ Stock to Flow (SF)được định nghĩa là tỷ lệ giữa số đồng xu đang lưu hành chia cho số lượng đồng xu mới được cung cấp

SF Ratio=Currently circulating coinsNewly supplied coins\text{SF Ratio} = \frac{\text{Currently circulating coins}}{\text{Newly supplied coins}}

Giải nghĩa

Tỷ lệ SF giả định rằng sự khan hiếm của nguồn cung thúc đẩy giá của tài sản. Phân tích về tỷ lệ SF lần đầu tiên được giới thiệu bởi một nhà đầu tư tổ chức người Hà Lan có biệt danh "PlanB" hoạt động trên Twitter. Bằng cách xem xét tỷ lệ SF dưới dạng biểu đồ, chúng ta có thể phát hiện ra cơ chế thị trường đang ở đâu.

  • Nếu nguồn cung mới giảm, Tỷ lệ SF tăng.

  • Nếu tiền lưu hành tăng, Tỷ lệ SF tăng.

Trường hợp sử dụng

Phân tích thống kê về tỷ lệ SF

Các tác giả ban đầu cho rằng Tỷ lệ SF (log) có mối quan hệ tuyến tính với lịch sử giá (log). Chúng tôi tái tạo kết quả của những gì họ nhận định; được hiển thị trong hình bên dưới, tỷ lệ SF và giá có mối quan hệ tuyến tính (không hoàn toàn nhưng theo một nghĩa nào đó) với các thống kê nổi bật (p-value dưới 0,01, R-square trên 90%).

Theo thống kê tuyến tính ở trên, chúng tôi có thể vẽ biểu đồ mức độ liên quan chặt chẽ theo chuỗi thời gian. Với biểu đồ này, chúng ta có thể nhận ra rằng giá hiện tại đang ở ngưỡng nào hiện thời.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated