Chuyển đổi Stock to Flow

Chuyển đổi Stock to Flow (SF)được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá BTC chi cho tỷ lệ SF

Định nghĩa

Chuyển đổi Stock to Flow (SF)được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá BTC chi cho tỷ lệ SF

SF Reversion=Price of BTCSF Ratio\text{SF Reversion} = \frac{\text{Price of BTC}}{\text{SF Ratio}}

Giải nghĩa

Chuyển đổi SF là một chỉ số đo lường sự khác biệt tương đối giữa giá thị trường và tỷ lệ SF. Tỷ lệ SF cho đến nay ước tính chính xác xu hướng giá, có nghĩa là độ lệch giá so với tỷ lệ SF có thể là một cơ hội để đặt cược. Nếu SF chuyển đổi quá cao so với giá, giá thị trường sẽ sớm được điều chỉnh, nghĩa là thời điểm giảm giá.

Trường hợp sử dụng

Dự đoán các đỉnh và đáy thị trường

Đầu tiên chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính của SF chuyển đổi tới giá để sắp xếp hai biến thể. Sau khi căn chỉnh trong một biểu đồ được hiển thị bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ độ lệch của việc chuyển đổi SF so với giá và những điểm đó biểu thị rõ ràng các chế độ tăng (hộp màu xanh lá cây) và giảm giá (hộp màu đỏ) tương ứng.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated