Stablecoin Dữ liệu Mạng

Các chi tiết về cơ chế phát hành stablecoin

Cơ chế phát hành Stablecoin

Mỗi Stablecoin riêng lẻ được tạo bởi một công ty phát hành và mỗi công ty này hoạt động với một cơ chế phát hành khác nhau. Có rất nhiều trong số này nhưng hai cơ chế phổ biến nhất là như sau.

Ví dụ 1

Trước khi cung cấp cho các địa chỉ cấp tới các khách hàng, công ty phát hành nắm giữ một địa chỉ ngân quỹ. Thông qua hợp đồng, các mã thông báo được đúc và giữ tại địa chỉ kho bạc. Sau khi khách hàng gửi tiền pháp định, các mã thông báo của khách hàng sẽ được chuyển từ địa chỉ ngân quỹ sang địa chỉ khách hàng và mã thông báo được liệt kê là đã được phát hành.

Ngược lại, khi quy đổi các mã thông báo thành tiền pháp định, các mã thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ kho bạc và được đổi. Điều này sẽ không được phản ánh trong nguồn cung trừ khi các mã thông báo này được đốt bằng hợp đồng của công ty phát hành. Nguồn cung lưu hành được tính là các mã thông báo đã được phát hành cho khách hàng, bỏ qua nguồn cung được giữ trong ví của công ty phát hành.

Ví dụ 2

Trong phương pháp này, không có địa chỉ kho bạc riêng biệt. Sau khi xác nhận khoản tiền pháp định gửi, các mã thông báo được đúc từ địa chỉ hợp đồng và được gửi trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng. Quá trình đúc và phát hành xảy ra đồng thời. Khi khách hàng quy đổi các mã thông báo, quá trình đốt và quy đổi cũng diễn ra đồng thời. Điều này có nghĩa là với phương pháp này, tổng cung và nguồn cung lưu thông sẽ bằng nhau. Có nhiều phương pháp khác nhau để phát hành Stablecoin và chúng tôi đã tính toán nguồn cung và xác định các giao dịch quan trọng dựa trên các loại yếu tố này. Trong tương lai, đúc/phát hành/đốt/quy đổi sẽ được thêm vào các số liệu có sẵn của chúng tôi và sẽ được xác định như liệt kê bên dưới.

Thuật ngữ

Định nghĩa

Đúc

Đúc là việc tạo ra các mã thông báo mới bổ sung vào nguồn cung cấp. Khi mã thông báo được đúc, tổng nguồn cung sẽ tăng lên.

Phát hành

Phát hành là khi các mã thông báo được gửi cho khách hàng sau khi khoản tiền pháp định gửi đã được xác nhận. Khi các mã thông báo được phát hành, nguồn cung lưu hành sẽ tăng lên.

Đốt

Đốt là việc thu hồi các mã thông báo hiện có dẫn đến nguồn cung giảm. Ngược lại với Đúc.

Quy đổi

Quy đổi là một hoạt động giao dịch các mã thông báo lấy tiền pháp định đã ký gửi dẫn đến việc giảm nguồn cung lưu thông. Ngược lại với Phát hành.

Last updated