Thuật ngữ (UTxO)

Nhập vào luồng/chỉ báo UTxO

Dữ liệu/Chỉ báoĐịnh nghĩaMiêu tả

Nó là viết tắt của đầu ra giao dịch chưa chi tiêu/sử dụng

  • UTxO là gì

  • Cách UTxO được tạo và phá hủy như thế nào

Số lượng/tỷ lệ các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu/sử dụng với lãi và lỗ

  • Số lượng Số lượng các UTxO đang có lãi/lỗ

  • Phần trăm lãi/lỗ Tỷ lệ phần trăm của số lượng các UTxO đang lãi/lỗ

Tổng số ngày tồn tại của UTxO và giá trị của nó

  • Cao Các đồng tiên được nắm giữ lâu đang dịch chuyển với số lượng lớn - Tâm lý giảm giá

  • Thấp Các đồng tiền được nắm giữ lâu đang di chuyển với số lượng ít - Tâm lý tăng giá

  • Xu hướng Tăng dần Tăng dần áp lực bán - Tâm lý giảm giá

  • Xu hướng giảm dần Giảm dần áp lực bán - Tâm lý tăng giá

Giá trị trung bình các kết quả từ đầu ra giao dịch chưa sử dụng/chi tiêu (UTxO) số ngày tồn tại và giá trị của nó

  • Tăng liên tục Tổng số ngày các đồng xu tồn tại tích lũy - Tâm lý tăng giá.

  • Giảm đột ngột Tiền lâu không hoạt động bất ngờ dịch chuyển hàng loạt - Tâm lý giảm giá

Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng (SOPR) đánh giá tỷ lệ lợi nhuận của toàn bộ những người tham gia thị trường bằng cách so sánh giá trị của các đầu ra tại thời điểm đã sử dụng với thời điểm được tạo ra.

aSOPR

SOPR được điều chỉnh để loại bỏ nhiểu

STH-SOPR

SOPR được sửa đổi tập trung vào hành vi của các UTxO ngắn hạn

LTH-SOPR

SOPR được sửa đổi tập trung vào hành vi của các UTxO dài hạn

Lý do để xem xét các chỉ số UTxO

Cách tốt nhất để theo dõi những người nắm giữ dài hạn

Hợp lý khi cho rằng những túi tiền của những người nắm giữ dài hạn là "tiền thông minh" và nó cung cấp cái nhìn sâu sắc giá trị về sự chuyển động của các UTxOs đã tồn tại lâu, thêm sự thay đổi trong giá trị bên trong các chỉ báo này cho phép những người sử dụng vào công việc đầu tư nhận thấy chuyển động của nhóm này nếu họ bắt đầu dịch chuyển, những gì làm cho các chỉ số đo lường này dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Do đó, cách tốt nhất để bắt tốt hơn các chuyển động của "Tiền thông minh" là bởi người nắm giữ Bitcoin càng lâu càng tạo nên sự nhảy cảm với các chuyển động thông qua việc phân tích UTxO.

Các UTxO tồn tại lâu Ngoài ra vì UTxO giống như tiền mặt có thể theo dõi được với các địa chỉ trên ví, nên cũng có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ về thời gian các UTxO đó được giữ. Cách tốt nhất là theo dõi các đồng tiền được nắm giữ lâu dài nhưng cũng dễ dàng để phân biệt các nhà đầu tư theo độ tuổi và rút ra các dấu hiệu hành vi từ việc theo dõi họ.

Cách nhìn các chỉ số

Phần này xác định điểm quan sát cho các chỉ báo riêng lẻ. Các chỉ số này có thể được chia theo danh tính và tính hữu dụng của chúng trong giao dịch. Mỗi chỉ báo sử dụng từng tính năng của các UTxOs và kết hợp chúng với nhiều khía cạnh và nắm bắt các dịch chuyển trong các đầu ra chưa sử dụng một cách tương đối chính xác

1) Bao nhiêu UTxOs có lãi hoặc không

Kiểm tra số lượng tuyệt đối của UTxO đang Lãi hoặc Lỗ

pageLãi và Lỗ (UTxO)

2) Tập trung vào việc tìm ra những ngày tồn tại của UTxO hoặc bị phá hủy

pageTổng Tuổi Tiền (SCA)pageSố ngày Tiền xu bị Phá hủy (CDD)

3) Xem xét kĩ hơn liệu một số UTxO nhất định đã được chuyển hóa thành lợi nhuận hay chưa

pageTỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng (SOPR)

Sẽ là khôn ngoan nếu bạn xem xét từng chỉ số theo các hướng dẫn đã nêu ở trên

Những điểm cần lưu ý

Khi các UTxO được di chuyển, điều đó không nhất thiết có nghĩa là tất cả chúng đã được bán hay mua.

Việc liên kết bất kỳ chuyển động UTxO nào với các hành động liên quan đến giao dịch và áp dụng chúng vào các chỉ báo sẽ không phù hợp với mục đích tạo ra các chỉ báo này. Đối với các trường hợp di chuyển ví nội bộ, UTxO được dịch chuyển nhưng không nhất thiết liên quan đến các vấn đề về giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ loại chuyển động nào trên chuỗi đều phải chịu chi phí bảo mật khi gửi đến một địa chỉ, radar phát hiện trên chuỗi khi có chuyển động và phí phải trả là điều bắt buộc cho bất cứ loại giao dịch nào. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi cho rằng mọi giao dịch đều phải có một mục đích đằng sau nó.

Last updated