Số ngày Tiền xu bị Phá hủy (CDD)

Khi UTxO bị phá hủy, Số ngày Tiền xu bị Phá hủy (CDDĐ) được tính là giá trị tổng số ngày giữa số ngày được tạo và chi tiêu nhân với số lượng UTxO.

Định nghĩa

Số ngày Tiền xu đánh giá số lượng coin không được sử dụng/chi tiêu, điều này mang lại nhiều trọng lượng hơn để ước tính vị thế của người nắm giữ dài hạn (LTH). Khi đồng xu đó được sử dụng, đồng xu ngay lập tực được coi là "bị phá hủy" và được cập nhật trên số liệu Số ngày Tiền xu bị phá hủy (CDD). CDD là tổng sản phẩm của đầu ra giao dịch đã sử dụng/chi tiêu tồn tại theo số ngày và giá trị của nó.

Giải nghĩa

Bằng giá trị dữ liệu

 • Cao: Các đồng tiền được nắm giữ lâu đang dịch chuyển với số lượng lớn - Rủi ro biến động hoặc Xu hướng đảo ngược có thể xảy ra Một số lượng lớn ngày tồn tại bị phá hủy, điều này cho thấy rằng tiền của những người nắm giữ dài hạn có thể bị bán. Vì tiền được giữ lâu có tác động rất lớn đến thị trường

 • Thấp: Các đồng tiền được nắm giữ lâu đang dịch chuyển với số lượng ít

Bằng cách kiểm tra xu hướng

 • Xu hướng tăng: Áp lực bán tăng lên Tiền của những người nắm giữ dài hạn có khả năng liên tục được bán

 • Xu hướng giảm: Áp lực bán giảm dần Tiền của những người nắm giữ dài hạn đang giảm dần các dịch chuyển

Lưu ý về CDD

CDD mang nhiều trọng lượng hơn cho

1) UTxO tồn tại lâu hơn

2) Số lượng UTxO đang nắm giữ BTC

Việc chú trọng nhiều hơn vào những điều này làm cho chỉ báo nhảy cảm với chuyển động của những người nắm giữ dài hạn và thể hiện tâm lý cùng hành vi.

Giải thích về việc tạo ra và phá hủy (các) UTxO

Đối với mỗi đồng tiền chưa được sử dụng vào ngày nào, nó sẽ tích lũy một "ngày xu" tương đương. Để hiểu rõ khái niệm "ngày xu", hãy xem xét các ví dụ bên dưới đây

 • Một UTXO cho 1 BTC chưa được chi tiêu trong 10 ngày sẽ tích lũy được 10 ngày xu.

 • Một UTXO cho 0,5 BTC chưa được chi tiêu trong 100 ngày đã tích lũy được 50 ngày xu.

 • Một UTXO cho 8 BTC chưa được chi tiêu trong 6 giờ (1/4 ngày) đã tích lũy được 2 ngày xu.

Khi đồng xu đó được chi tiêu/sử dụng, đồng xu đó được coi như "bị phá hủy" và được cập nhật trên số liệu CDD

 • CDD: Chỉ báo phản ánh những người tham gia thị trường đã ở trên chuỗi lâu hơn.

 • Supply Adjusted CDD: CDD được chuẩn hóa theo nguồn cung.

 • Average Supply Adjusted CDD: Giá trị trung bình của CDD được điều chỉnh theo nguồn cung kể từ khối được sản sinh.

 • Binary CDD: Báo hiệu liệu CDD được điều chỉnh theo nguồn cung hiện tại có lớn hơn mức trung bình của nó hay không.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated