UTXO Các dải Tuổi

UTXO Age Bands là một tập hợp tất cả các nguồn cung đang hoạt động được dịch chuyển lần cuối trong một nhóm tuổi cụ thể.

Định nghĩa

UTXO Các dải Tuổi là một tập hợp tất cả các nguồn cung đang hoạt động được dịch chuyển lần cuối trong một nhóm tuổi cụ thể. Giá trị của UTXO Age Bands phù hợp theo quãng tuổi, biểu thị tổng giá trị của các UTXO đang tồn tại, chúng được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị gốc.

UTXO Age Bands=uutxosvalueuI(ailifespanu<bi)\text{UTXO Age Bands} = {\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)}
UTXO Age Bands (USD)=pricecurrentuutxosvalueuI(ailifespanu<bi)\text{UTXO Age Bands (USD)} =\text{price}_{current}*{\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)}
\text{UTXO Age Bands (%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)}{\sum_{u \in utxos} \text{value}_{u}}*100
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Số liệu đã sửa đổi

Chỉ số

Định nghĩa

UTXO Age Bands

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của các UTXO đang tồn tại, chúng được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị gốc.

UTXO Age Bands USD

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị các UTXO tồn tại, chúng được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị USD.

UTXO Age Bands (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ của tổng giá trị các UTXO đang tồn tại, chúng được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Giải nghĩa

Chỉ báo này tóm tắt các hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn đi kèm các hành động giá. Khi giá tăng/giảm, bạn nên đề phòng sự thay đổi phân phối trong Các Dải tuổi UTXO để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Nó cũng cung cấp các công cụ có giá trị để phân tích các chế độ xem vĩ mô tĩnh về mức phân bổ độ tuổi của chủ sở hữu trong mạng và xem xét thay đổi vĩ mô về sự khác biệt ảnh hưởng giữa các UTXO được nắm giữ lâu dài và các UTXO được nắm giữ trong ngắn hạn.

Hãy nhớ rằng mỗi dải Tuổi UTXO được kết nối với nhau. Ví dụ: các UTXO nằm trong Dải Độ tuổi UTXO 6 tháng ~12 tháng trước khi chuyển sang dải Độ tuổi UTXO 12 tháng ~18 tháng với giả định rằng chúng đã không bị dịch chuyển để được nối tiếp quãng thời gian nắm giữ.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị Gốc) & Mức thống trị (%) trong Dải Tuổi UTXO nhất định - Loại Dải Tuổi của nhà đầu tư có nhiều đại diện hơn

Lấy ví dụ, nếu Dải Tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có giá trị lớn nhất trong các dải

1) Có thể hiểu là nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 5 năm có nhiều tiềm năng ảnh hưởng đến thị trường hơn.

2) Khoảng giá đã mua tại thời điểm đó có thể chỉ ra một mức giá quan trọng trên thị trường. (hỗ trợ hoặc kháng cự)

  • Giá trị thấp (Giá trị Gốc) & Mức thống trị (%) trong Dải Tuổi UTXO nhất định - Loại Dải Tuổi của nhà đầu tư có ít đại diện hơn

Lấy ví dụ, nếu Dải Tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có giá trị ít nhất trong các dải

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 5 năm có ít khả năng ảnh hưởng đến thị trường hơn so với các dải UTXO Age Band khác.

2) Phạm vi giá được mua vào thời điểm đó có thể chỉ ra một mức giá quan trọng nhưng có thể tụt hậu so với các Dải tuổi UTXO khác.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Các Dải Tuổi UTXO Lâu hơn đang chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO hơn đang được giữ trong thời gian dài = HODLing nhiều hơn

Vì các đồng tiền tương đối mới hơn đang được nắm giữ mà không có bất kỳ chuyển động nào trong mạng, nên nó chuyển sang Dải tuổi UTXO tiếp theo ngụ ý rằng nhiều đồng tiền hơn đang được giữ trong thời gian dài.

  • Các Dải Tuổi UTXO Trẻ hơn đang chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều đồng tiền Cũ chuyển thành các đồng tiền Mới = Các Đồng tiền cũ được lưu hành

Khi các đồng xu cũ hơn đang được chuyển vào mạng, chúng sẽ bị phá hủy và trở thành UTXO mới, làm cho các Dải tuổi UTXO trẻ hơn tăng giá trị, dẫn đến các Dải tuổi UTXO trẻ ngày càng tăng về quy mô.

Ghi chú

  1. Khi nguồn cung tiếp tục lưu hành, tổng giá trị gốc của Các Dải Tuổi UTXO sẽ tăng lên.

  2. Việc xác định các đặc tính của UTXO giống với các ví/nhà đầu tư có thể gây hiểu lầm. Lấy ví dụ, một ví có thể chứa một lượng đáng kể cả UTXO cũ và trẻ trong một địa chỉ duy nhất.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated