Vốn hóa thực tế - Các dải Tuổi UTXO

Vốn hóa thực tế - Các dải Tuổi UTXO hiện thị sự phân bổ vốn hóa thực tế của một dải tuổi cụ thể

Định nghĩa

Vốn hóa thực tế - Các dải Tuổi UTXO hiện thị sự phân bổ vốn hóa thực tế của một dải tuổi cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa Thực tế của các UTXO đang tồn tại, được dịch chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị USD. Vốn hóa thực tế được tính bằng cách định giá từng UTXO theo giá của khi nó được di chuyển lần cuối.

Realized Cap - UTXO Age Bands (USD)=uutxosvalueuI(ailifespanu<bi)Priceu, at created\text{Realized Cap - UTXO Age Bands (USD)} ={\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i) * \text{Price}_{\text{u, at created}}}
\text{Realized Cap - UTXO Age Bands (%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i) * \text{Price}_{\text{u, at created}}}{\sum_{u \in utxos} \text{value}_{u} * \text{Price}_{\text{u, at created}}}*100
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Số liệu đã sửa đổi

Chỉ số

Định nghĩa

Realized Cap - UTXO Age Bands USD

Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị USD.

Realized Cap - UTXO Age Bands (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Giải nghĩa

Chỉ số này tóm tắt vốn hóa được nắm giữ bởi những người nắm giữ ngắn hạn và dài hạn. Khi giá tăng/ giảm, bạn nên đề phòng sự thay đổi phân bổ trong Các Dải Tuổi UTXO để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Khác với Các Dải Tuổi UTXO biểu thị giá trị gốc UTXO hoặc giá trị USD áp dụng theo chuẩn giá hiện thời cho từng dải, Vốn hóa Thực tế - Các Dải Tuổi UTXO (USD) áp dụng cho từng UTXO theo giá khi nó được dịch chuyển lần cuối để tạo ra một số lợi thế cho việc giám sát thị trường.

1) Ảnh hưởng của Tiền cũ bị mất trên số liệu được giảm thiểu.

Ví dụ: Các UTXO định vị ở Độ tuổi từ 10 năm đến vô hạn có thể được coi là bị mất vì nó đã không di chuyển trong một thời gian dài. Các UTXO như thế này có thể được thể hiện dưới dạng một số lượng đáng kể trong Dải tuổi UTXO bình thường nhưng nó được giảm thiểu ở Dải tuổi Cap-UTXO được xác định do giá bitcoin thấp vào thời điểm đó.

Áp dụng giá Realized đương nhiên chiếm các đồng tiền được giữ lâu nhưng bị mất.

2) Thể hiện Giá trị được lưu trữ vì nó được tính cho từng hoàn cảnh kinh tế tại thời điểm cùng với dải tuổi.

Giá của Bitcoin đã tăng gấp 10000 lần kể từ khi nó được tạo ra và việc cân bằng cùng một lượng mua với giá một đô la theo các tiêu chuẩn ngày nay có thể gây hiểu nhầm trong việc đánh giá giá trị được lưu trữ. Realized Cap - UTXO Age Bands cắt nghĩa tiêu chuẩn kinh tế của mỗi Dải Tuổi .

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Mức thống trị (%) trong Dải tuổi UTXO nhất định - Loại Dải Tuổi của nhà đầu tư có nhiều đại diện hơn

Lấy ví dụ, nếu Dải Tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có Vốn hóa Thực tế lớn nhất trong Các Dải Tuổi UTXO,

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 5 năm có nhiều tiềm năng ảnh hưởng đến thị trường hơn cả về tuổi đời và giá trị lưu trữ.

2) Khoảng giá trung bình được mua vào thời điểm đó có thể chỉ ra một mức giá quan trọng trên thị trường.

  • Giá trị thấp (Giá trị gốc) & Mức thống trị (%) trong Dải tuổi UTXO nhất định

Ví dụ: nếu Độ tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có Giá trị Độ tuổi UTXO thấp nhất,

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 5 năm có ít tiềm năng ảnh hưởng đến thị trường hơn so với các UTXO Age Band khác về giá trị lưu trữ kinh tế.

2) The average price range bought at the time could indicate an important price level but could fall behind compared to other UTXO Age Bands.

By examining trend

  • Các dải tuổi UTXO lâu hơn đang chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về mức độ - Nhiều UTXO hơn đang được giữ trong thời gian dài = Thêm sự nắm giữ

Vì các đồng tiền tương đối mới hơn đang được giữ hoặc có thể nói là HODLed mà không có bất kỳ chuyển động nào trong mạng, nên nó chuyển sang Dải tuổi UTXO tiếp theo ngụ ý rằng nhiều đồng tiền hơn đang được giữ trong thời gian dài và nhiều giá trị hơn đang được lưu trữ theo Dải tuổi.

  • Các dải tuổi UTXO trẻ hơn đang chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về mức độ -Tiền cũ được chuyển đổi thành tiền mới = Những đồng xu cũ được lưu hành

Khi các đồng tiền cũ hơn đang được chuyển vào mạng, chúng sẽ bị phá hủy và trở thành UTXO mới, làm cho các Dải tuổi UTXO trẻ hơn tăng giá trị, dẫn đến các Dải tuổi UTXO trẻ ngày càng tăng về quy mô.

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated