3 Chỉ báo Chính

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đầu tư dựa vào cơ sở nào?

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp kết hợp dữ liệu thị trường và dữ liệu on-chain để tạo ra các chỉ số báo hiệu trước sự thay đổi của giá cả và chúng được gọi là một chỉ báo. Đâu là chỉ báo phổ biến nhất trong CryptoQuant? Kiểm tra 3 chỉ báo đã được xem nhiều nhất.


1. MVRV (Giá trị thị trường tới Giá trị thực tế)

Một chỉ báo để xác định bong bóng bằng cách dự phóng thực tế vốn

Những người nắm giữ Bitcoin đủ lâu cho đến khi giá đáp ứng kỳ vọng của họ và bán chúng. Khi bán Bitcoin, giao dịch được thực hiện với các ví khác nhau thông qua các giao dịch OTC hoặc các sàn trao đổi tiền điện tử, có thể được coi là hiện thực hóa doanh thu. Realized Cap là tổng của tất cả các giao dịch này được thực hiện bằng Bitcoin.

Khi có khoảng cách giữa Vốn hóa thực tế và Vốn hóa thị trường, số MVRV sẽ tăng lên, điều này cũng có thể được hiểu là lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đang tăng và tài sản được định giá quá cao. Ngược lại, khi số MVRV giảm, điều này cũng có thể được hiểu là lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đang giảm.

Nói chung, MVRV trên 3,7 được coi là định giá quá cao (overvalued) và dưới 1 được coi là định giá thấp (undervalued).

👉Nhấn để xem "Live MVRV chart"

Nhấn để đặt "MVRV Preset Alert when BTC is overvalued"

Nhấn để đặt "MVRV Preset Alert when BTC is undervalued"


2. NUPL (Lãi/Lỗ ròng chưa thực hiện)

Một chỉ báo để xác định số Lãi/Lỗ chưa hiện thực

NUPL sử dụng Vốn hóa thực tế để hiển thị tỷ lệ Lãi / Lỗ chưa thực hiện. Nếu có sự gia tăng Lợi nhuận chưa hiện thực trong blockchain, xác suất giảm giá sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu có sự gia tăng Lỗ chưa hiện thực trong blockchain, thì khả năng tăng giá sẽ tăng lên.

Nói chung, trong dài hạn, NUPL trên 0,75 được coi là định giá quá cao (overvalued) và dưới 0 được coi là định giá thấp (undervalued).

👉Nhấn để xem "Live NUPL chart"

Nhấn để đặt "NUPL Preset Alert when BTC is overvalued"

Nhấn để đặt "NUPL Preset Alert when BTC is undervalued"


3. LTH-SOPR(Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra của người sở hữu dài hạn đã chi tiêu)

Một chỉ báo để nắm bắt khoản đầu tư của chủ sở hữu dài hạn

Giao dịch bitcoin giống như sử dụng séc. Giả sử John cần đưa cho Jane 100 đô la. Khi John đưa cho Jane $100 bằng cách sử dụng séc $1K, Jane nhận được séc $1K từ John, tạo ra séc $900 và $100 từ séc $1K và trả lại séc $900 cho John. Séc $1K sẽ được xử lý, loại hệ thống kiểm tra này trong Bitcoin được gọi là UTXO (Đầu ra giao dịch chưa gửi).

LTH-SOPR là một chỉ báo về bao nhiêu lãi/lỗ được tạo ra từ các UTXO không được sử dụng trong hơn 155 ngày. Nếu lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng UTXO (séc), giá trị LTH-SOPR sẽ tăng và ngược lại đối với khoản lỗ.

Nói chung, LTH-SOPR trên 13 được coi là những người nắm giữ dài hạn đang kiếm lời và dưới 1 được coi là những người nắm giữ dài hạn đang lỗ.

👉Nhấn để xem "Live LTH-SOPR chart"

Nhấn để đặt "LTH-SOPR Preset Alert when BTC is overvalued"

Nhấn để đặt "LTH-SOPR Preset Alert when BTC is undervalued"


Chú ý cần thiết

  1. Những thông tin cần chú ý được tìm trên CryptoQuant Data Guide

  2. Nội dung chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin, bạn không nên giải nghĩa bất kỳ thông tin nào trong đó hoặc tài liệu khác như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các tư vấn khác.

Last updated