1. Biểu đồ Tổng quan

Quá khứ là tấm gương soi chiếu của tương lai.

Chúng tôi biết rằng hầu hết người dùng CryptoQuant đang sử dụng dịch vụ để theo dõi dữ liệu trên các biểu đồ tổng quan. Để hỗ trợ khoản đầu tư theo hướng dữ liệu của bạn, chúng tôi đã cập nhật CryptoQuant với độ trễ tải dữ liệu được cải thiện, phát triển các tính năng mới và cải thiện giao diện người dùng chung.

Kiểm tra những gì đã được cập nhật trên Biểu đồ.

📝 4 Tips to use the Chart better

  1. Chọn loại nội dung CryptoQuant cung cấp nhiều tài sản khác nhau, bao gồm BTC, ETH, Stablecoins và ERC20 Tokens. Bạn có thể xem chỉ số tương tự trong các nội dung khác bằng cách chọn thể loại cần xem.

  2. Sử dụng trang Tổng quan và Cảnh báo

    Để tiết kiệm thời gian của bạn, CryptoQuant cung cấp một bảng điều khiển cá nhân. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra các biểu đồ yêu thích mà bạn xem nhiều nhất và sắp xếp chúng trên Trang tổng quan theo nhu cầu và kích thước tùy chỉnh. Bạn cũng có thể nhận được bản cập nhật dữ liệu thời gian thực khi không thể theo dõi dữ liệu bằng các tính năng cảnh báo tùy chỉnh.


  3. Tùy chỉnh biểu đồ Một số dữ liệu đưa ra hướng xu hướng chính xác hơn bằng đường trung bình động, vì vậy chúng tôi đã tích hợp SMA và EMA trong biểu đồ tổng quan. SMA là Đường trung bình động đơn giản của giá đóng cửa của {n-day / giờ / khối}. EMA là Đường trung bình động theo cấp lũy thừa của giá đóng cửa của {n-day / giờ / khối}. EMA áp dụng nhiều trọng số hơn cho dữ liệu mới hơn.

    Ngoài ra, bây giờ bạn có thể dễ dàng chọn thực thể, độ phân giải, tỷ lệ và loại biểu đồ trong biểu đồ bạn đang theo dõi. Cài đặt tùy chỉnh của bạn cũng sẽ được áp dụng và lưu trữ vào trang tổng quan cá nhân khi bạn thêm chúng trực tiếp.

  4. Điều chỉnh khoảng thời gian CryptoQuant hiện cung cấp toàn bộ lịch sử dữ liệu cho tất cả người dùng đã đăng ký gói trả phí. Bạn có thể cuộn khoảng thời gian để nhìn rõ hơn chuyển động của dữ liệu.


Lưu ý về độ trễ có thể xảy ra

Xin lưu ý rằng dữ liệu cuối ngày của luồng trao đổi / người khai thác / giữa các tổ chức sẽ sẵn sàng từ 00:00 AM theo giờ UTC có thể mất đến một tiếng cập nhật. Vì xác nhận khối mất thời gian do bản chất của blockchain, các khối được tạo trước 00:00 AM được phản ánh trong tính toán một cách tuần tự. Thời gian xác nhận khối thay đổi theo thời gian, vì vậy thời gian an toàn để truy vấn điểm cuối cho cả ngày sẽ là một giờ sau (tức là, 1:00 sáng giờ UTC). Lưu ý rằng dữ liệu Top 10 sẽ trả về giá trị rỗng cho đến khi xác nhận khối hoàn tất. Tìm kiếm thêm trên [Quy ước về thời gian tài liệu API] của CryptoQuant

Việc kết hợp dữ liệu blockchain với các địa chỉ được gán nhãn của chúng tôi mất từ 1 đến 5 phút. Do đó, để có được các điểm dữ liệu mới nhất một cách an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu dữ liệu sau 10 phút.

Chú ý cần thiết

  1. Những thông tin cần chú ý được tìm trên CryptoQuant Charts

  2. Nội dung chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin, bạn không nên giải nghĩa bất kỳ thông tin nào trong đó hoặc tài liệu khác như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các tư vấn khác.

Last updated