Tại sao lại là thị trường chủ đạo?

Thị trường đôi khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý ngắn hạn của nhà giao dịch. Để xử lý và theo dõi tâm trạng của các nhà giao dịch thị trường, cần có dữ liệu xác định các chuyển động của họ một cách gần nhất và nhanh nhất có thể. Dữ liệu On-Chain cung cấp thông tin thị trường macro quan trọng và thông tin về các hoạt động liên quan đến giao dịch blockchain và thậm chí còn bao gồm dòng tiền của sàn giao dịch để phân tích các giao dịch liên quan đến sàn giao dịch. Tuy nhiên, nó khó khăn trong việc khám phá loại giao dịch đang diễn ra bên trong sàn giao dịch. Do đó, để có cái nhìn đầy đủ và rộng hơn về toàn thể thị trường, cần có dữ liệu bao gồm các hoạt động bên trong sàn giao dịch được gọi là 'dữ liệu thị trường'. Ngoài ra, khi các nhà đầu tư tổ chức đang gia nhập vào thị trường tiền điện tử và ngày càng có nhiều nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường, thị trường tương lai đang xử lý số lượng tiền tệ lớn hơn và đóng vai trò quản lý rủi ro ngày càng quan trọng hơn trong thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng này, CryptoQuant cung cấp dữ liệu thị trường và các chỉ số giúp nhà đầu tư phân tích tâm trạng của các nhà giao dịch.

Tại sao CryptoQuant là nhà cung cấp dữ liệu?

1) Dữ liệu thị trường độc quyền kết hợp với on-chain

Thay vì cung cấp dữ liệu thị trường cơ bản có thể được lấy thông qua thông tin sàn giao dịch cung cấp miễn phí, CryptoQuant sử dụng chuyên môn của mình trong lĩnh vực on-chain để gắn nhãn ví và dữ liệu bằng cách kết hợp chúng với dữ liệu thị trường cơ bản để vẽ thêm giá trị. Một số chỉ số hoặc dữ liệu như "Tỷ lệ đòn bẩy ước tính" không thể dễ dàng được lấy từ dữ liệu thị trường cung cấp miễn phí và chỉ có thể được suy ra bởi nhà cung cấp dữ liệu có quyền truy cập vào dữ liệu tích lũy trên chuỗi chính xác. CryptoQuant cung cấp cho người dùng dữ liệu thị trường độc quyền được kết hợp với dữ liệu on-chain để giúp nhà đầu tư tiến xa hơn trong việc có được thông tin thị trường.

2) Dữ liệu thị trường chi tiết và chính xác

CryptoQuant cung cấp dữ liệu thị trường chi tiết hơn thông qua hai phương pháp.

Đầu tiên, CryptoQuant bao phủ nhiều sàn giao dịch hơn so với các nhà cung cấp dữ liệu khác.

Việc bao phủ nhiều sàn giao dịch có nghĩa là dữ liệu thị trường của CryptoQuant gần với dữ liệu thị trường thực tế nhất.

Thứ hai, CryptoQuant cung cấp một số dữ liệu thị trường theo cửa sổ phút và giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP) để tạo ra dữ liệu thị trường tức thì và toàn diện.

Tâm lý thị trường có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn đặc biệt là trên thị trường tương lai. Để phản ứng với những thay đổi đó, dữ liệu bao phủ trong cửa sổ phút là quan trọng đối với các nhà đầu tư để thu lợi hoặc bảo vệ tài sản của họ. Ngoài ra, ý nghĩa trung bình của dữ liệu thị trường của tất cả các sàn giao dịch luôn có khó khăn khi truy cập vào dữ liệu thị trường thực và bị làm méo đi các giá trị trung bình thực sự, khiến cho dữ liệu VWAP có giá trị hơn.

Last updated