Dữ liệu trên chuỗi là gì?

Dữ liệu trên chuỗi (On-chain data) là các hoạt động được ghi nhận thông qua các giao dịch trên các mạng blockchain.

Được "ràng buộc" trên chuỗi khối cung cấp cái nhìn tổng quan về blockchain

Dữ liệu trên chuỗi (on-chain data) đến từ một hệ thống sổ cái công khai cho phép mọi người xem tất cả các giao dịch được ghi lại trên đó. Tận dụng tính minh bạch này, các dữ liệu nguyên bản chứa thông tin như số lượng tiền gửi, địa chỉ ví, thời gian và các khoản phí được trả cho người đào có thể được trích xuất từ dữ liệu trên chuỗi. Trong quá trình on-chain, không có nhiều chỗ để ẩn nấp và được "ràng buộc" cho phép bạn trở thành người theo dõi mạng Bitcoin.

Nếu ta tập trung vào phân tích các thông tin nguyên bản này, phân tích on-chain có thể là một khung mới để định giá Bitcoin cho phép các nhà giao dịch thiết lập các lợi thế. Với phân tích onchain, nhà giao dịch có thể xem xét những gì xảy ra trong các mạng, đó có thểlà nguyên nhân của những chuyển động giá. Ví dụ, dữ liệu lưu lượng trao đổi (exchange flows data) cung cấp cho chúng ta cái nhìn về luồng tiền của những người chơi chính thực sự trong các mạng. CryptoQuant nhằm mục đích cung cấp đầy đủ lịch sử dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu thị trường cho phép bạn xây dựng hiểu biết sâu sắc về thị trường, do đó giúp bạn tạo ra chiến lược giao dịch mạnh mẽ.

CryptoQuant hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu chuỗi khối

CryptoQuant giúp dữ liệu chuỗi khối "sẵn sàng sử dụng"

Dữ liệu chuỗi khối thật sự là dữ liệu công khai, nhưng việc hiểu rõ chúng lại rất khó khăn. Mọi người thường nói rằng hoạt động trên chuỗi khối là mở và phi tập trung, nhưng nếu chúng ta thiếu khả năng để xem chúng thì điều đó có tác dụng gì? Việc tìm hiểu từng giao dịch riêng lẻ cũng không phải dễ dàng đối với tất cả mọi người

Chúng ta sử dụng dữ liệu on-chain như thế nào?

CryptoQuant Academy cung cấp giải thích chi tiết về các chỉ báo có ý nghĩa và các chỉ số độc quyền trên các trang sau, bao gồm cách giải thích, phương pháp tính toán và các trường hợp sử dụng. Dữ liệu on-chain vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển trong việc đầu tư vào tiền điện tử. Đội ngũ của chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia thế giới dữ liệu on-chain để có những động thái tích cực vđi cùng các chỉ báo độc đáo, từ đó tạo cơ hội để kiếm lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử

Bitcoin/
  ├── Status/        // status of Bitcoin entity
  ├── Exchange-Flows/    // on-chain statistics of exchanges
  ├── Flow-Indicator/    // mpi, whale ratio and other flow indicators
  ├── Market-Indicator/   // stablecoin supply ratio and other market indicators
  ├── Network-Indicator/   // nvt, nvt-golden-cross and other network indicators
  ├── Miner-Flows/      // on-chain statistics of miners
  ├── Inter-Entity-Flows/  // on-chain statistics of flows between entities
  ├── Fund-Data/       // fund related data
  ├── Market-Data/      // price, capitalization
  └── Network-Data/     // general statistics of Bitcoin network

Ethereum/
  ├── Status/        // status of Ethereum entity
  ├── Exchange-Flows/    // on-chain statistics of exchanges
  ├── ETH2.0/        // Ethereum 2.0 statistics
  ├── Fund-Data/       // fund related data
  └── Market-Data/      // price, capitalization, market indicators

Stablecoin/
  ├── Status/        // status of stablecoin entity
  ├── Exchange-Flow/     // on-chain statistics of exchanges
  ├── Market-Data/      // price, capitalization, market indicators
  └── Network-Data/     // USDT, PAXOS, USDC, DAI, TUSD, SAI

ERC20/
  ├── Status/        // status of erc20 entity
  ├── Exchange-Flow/     // on-chain statistics of exchanges
  └── Market-Data/      // price

Không phải tất cả các chỉ số hoặc số liệu được bao phủ trong CQ Dataguide. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đang làm việc trên những số liệu khác để cung cấp phân tích có ý nghĩa. Nếu bạn có các số liệu cần phân tích, vui lòng gửi ý tưởng của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu Gợi Ý.

Last updated