UTxO là gì?

Mô tả về UTxO

UTxO tương tự như tiền mặt

Hãy tưởng tượng bạn có 10 BTC và phải thanh toán 5 BTC cho một món hàng.

Khác với giao dịch dựa trên tài khoản, nơi bạn có thể chuyển chính xác 5 BTC vào tài khoản của người khác, Bitcoin sử dụng UTxO tương tự như tiền mặt.

Để thanh toán 5 BTC bằng cách gửi UTxO, bạn sẽ cần trả số tiền vượt quá hoặc bằng giá như tiền mặt.

Ví dụ, nếu bạn có 4 UTxOs trong ví của mình chứa như sau, sẽ có nhiều phương pháp để thanh toán 5 BTC.

Kích thước của UTxO thứ nhất: 10 BTC

Kích thước của UTxO thứ hai: 5 BTC

Kích thước của UTxO thứ ba: 4 BTC

Kích thước của UTxO thứ tư: 3 BTC

Phương pháp đầu tiên là thanh toán thừa và nhận lại tiền thừa. Bạn có thể thanh toán bằng cách:

 1. Sử dụng chỉ UTxO đầu tiên (10 BTC) và nhận lại 5 BTC tiền thừa.

 2. Thanh toán bằng cách sử dụng UTxO thứ hai và thứ ba (tổng cộng 9 BTC) để lại 4 BTC tiền thừa dưới dạng UTxO.

 3. Thanh toán bằng cách sử dụng UTxO thứ ba và thứ tư (tổng cộng 7BTC) để nhận lại 2 BTC tiền thừa dưới dạng UTxO.

Phương pháp thứ hai là thanh toán đúng số tiền cần thanh toán:

 1. Thanh toán UTxO thứ hai trị giá 5 BTC.

Chú ý

 1. Quan trọng là lưu ý rằng số tiền thanh toán phải là tối thiểu 5 BTC trở lên.

 2. Số tiền thừa sẽ trở thành các UTxO(s) độc lập.

 3. Tương tự như việc không thể chia tiền mặt thành nhiều mảnh khiến tiền mất giá trị, một khi UTxO được tạo ra, nó không thể chia nhỏ.

 4. UTxO có thể xuất hiện với bất kỳ số BTC nào, khác với tiền mặt có một số tiền chuẩn nhất định nhưng lại giống như các khoản séc.

UTxOs giống như các phiếu thanh toán

UTxO được tạo ra và phá hủy

Khi UTxO được sử dụng để thanh toán hoặc chuyển khoản, nó không còn là UTxO hợp lệ trước đây nữa. Giống như phiếu được sử dụng một lần nếu được sử dụng, UTxO cũng hoạt động theo cùng một cách. Khi UTxOs rời khỏi ví lưu trữ, nó có thể được gọi là trạng thái đã hủy.

Khi UTxO bị hủy, thường sẽ tạo ra UTxO mới do các giao dịch có thể dẫn đến quá trình nhận lại tiền thừa. Tóm lại, quá trình tạo ra và phá hủy UTxO diễn ra khi bất kỳ UTxOs nào rời khỏi ví trong quá trình giao dịch.

Tuổi của UTxO

Sau khi tạo ra UTxOs, UTxOs vẫn nằm im trong ví và số ngày nó nằm im được ghi chép. Điều này có thể được thực hiện nhờ hệ thống blockchain ghi lại thời gian giao dịch và thời gian khối chứa giao dịch được tạo ra.

Nhờ tính năng tuổi của UTxO, nhiều chỉ số và dữ liệu đã được tạo ra để minh họa bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy blockchain đang trải qua. Có nhiều cách sử dụng những tuổi này như là

 1. Tập trung vào số ngày còn sống của một số hoặc tất cả các UTxOs

 2. Tập trung vào những ngày bị phá hủy của một số hoặc tất cả UTxO

 3. So sánh từng mức giá tại thời điểm tạo và hủy các UTxO

Last updated