Tại sao thực thể (entity) lại quan trọng?

Khái niệm về thực thể (entity) là một điểm quan trọng để hiểu về dữ liệu on- chain.

Tìm hiểu ai đang sở hữu Bitcoin là rất quan trọng đối với đầu tư.

Trong thị trường có những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và trạng thái thị trường có thể bị ảnh hưởng tùy thuộc vào tình trạng của các yếu tố đó. Ví dụ, nếu một nhà khai thác Bitcoin chuyển BTC của họ đến thị trường giao dịch và bán chúng, điều đó sẽ khiến giá giảm đáng kể. Giống như trường hợp của việc bán của các nhà khai thác, rõ ràng nếu một ai đó bán một số lượng lớn, giá cả có thể sẽ giảm. Do đó, việc theo dõi và quan sát hành vi của các chủ sở hữu nhất định là rất quan trọng để tìm hiểu những người ảnh hưởng chính đến giá trị của thị trường.

The magnitude and different interests of major players

Số lượng

Việc bán Bitcoin của nhà đầu tư nhỏ lẻ và các thực thể có số lượng lớn bán ra không thể được giải thích cùng mức độ ảnh hưởng đến giá.

Mỗi thực thể đều có đặc điểm riêng mà họ có thể cung cấp cho các nhà đầu tư về cách giải thích cấu trúc hoặc di chuyển của thị trường. Việc hiểu rõ những đặc điểm đó và chú ý đến điểm quan trọng theo từng loại thực thể là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Ví dụ, đối với những người khai thác tiền điện tử, quản lý chi phí/doanh thu và dự trữ sẽ là ưu tiên hàng đầu, trong khi một nhà đầu tư có số lượng lớn tài sản kỹ thuật số tập trung vào giữ dự trữ và cố gắng tích lũy thêm tài sản.

Do đó, từ quan điểm đầu tư, các nhà tham gia chính trên blockchain có thể được phân loại thành ba loại: sàn giao dịch, người khai thác tiền điện tử và cá voi.

Loại thực thể 1: Sàn giao dịch

Sàn giao dịch là nơi các sự kiện giao dịch thực tế diễn ra, phản ánh phía nhu cầu.

Giá thị trường được hình thành là kết quả của các hoạt động giao dịch, trong đó giá là thỏa thuận trong thị trường. Các chỉ số dựa trên các thực thể sàn giao dịch như dòng tiền vào hoặc ra có thể là dấu hiệu lớn của các hoạt động giao dịch chính đồng thời là công cụ để quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch thông minh. Chúng tôi xác định một sàn giao dịch trong các chỉ số của mình là tất cả các bên tham gia vào sàn giao dịch bao gồm cả người dùng (nhà giao dịch).

Loại thực thể 2: Người khai thác (Thợ đào)

Thợ đào điều khiển nguồn cung trên blockchain bằng cách khai thác các khối.

Nếu các nhóm khai thác đóng cửa hoạt động khai thác vì một số lý do, mạng sẽ không thể được duy trì. Vì các nhóm khai thác tạo lợi nhuận càng nhiều càng tốt, thông thường có một khoảng thời gian chênh lệch giữa việc khai thác và lợi nhuận (tiền) hóa. Bằng cách quan sát hành vi của họ qua các chỉ số như dòng ra của nhóm đào, các nhà giao dịch có thể tìm thấy tín hiệu độc đáo để kiếm lời. Chúng tôi xác định một miner trong các chỉ số của mình là tất cả các cá nhân tham gia vào một nhóm khai thác, bao gồm cả các thợ đào cá nhân.

Các nhà đào tiền kỹ thuật số là các cá voi lâu đời. Họ thường gửi một số lượng nhất định BTC đến các sàn giao dịch định kỳ, nhưng nếu họ quyết định bán thêm tài sản của mình, dòng ra của họ có thể thay đổi đáng kể.

Loại thực thể 3: Cá voi

Cá voi (whale) tạo và khai thác sự không hiệu quả trong thị trường bằng cách kiểm soát cả cung và cầu. Cá voi là các đơn vị quan trọng truyền thống trong thị trường chứng khoán vì họ có sức mạnh để đánh bại và di chuyển thị trường. Khai thác các mô hình từ họ với các số liệu của CryptoQuant sẽ giúp tránh rủi ro.

Để khai thác sự không hiệu quả trong thị trường do các đơn vị gây ra như một nhà giao dịch, chúng ta cần xem xét hành vi của nhóm này. Dữ liệu dòng là dữ liệu độc quyền của CryptoQuant mô tả các hành vi của các đơn vị. So với dữ liệu mạng, dữ liệu dòng là dữ liệu tốt hơn (micro) có thể giải thích các hoạt động chi tiết đã xảy ra trên chuỗi khối. Bằng cách hiểu các đơn vị hoạt động trên chuỗi khối, chúng ta có thể xây dựng các chiến lược giao dịch độc đáo chống lại các nhà giao dịch bất bình thường. Chúng tôi tóm tắt ngắn gọn từng loại đơn vị để giải thích vì sao các loại đơn vị đó quan trọng trong các phần sau.

Last updated