Thuật ngữ (Các luồng từ sàn Giao dịch)

Nhập vào luồng sàn Giao dịch/chỉ báo

Dữ liệu/Chỉ báoĐịnh nghĩaGiải nghĩa

Sàn giao dịch

 • Một sàn giao dịch là nơi xảy ra các sự kiện giao dịch thực tế, phản ánh phía cầu

 • Các thông tin cơ bản và tại sao nó quan trọng

 • Nơi chủ yếu quyết định giá

 • Liên quan đến tiền pháp định

Số lượng tiền gửi/rút vào/từ địa chỉ ví sàn giao dịch

 • Tăng dòng tiền vào -Dấu hiệu Giảm giá

 • Tăng dòng tiền ra -Dấu hiệu Tăng giá

 • Xu hướng Tăng Biến động có thể xảy ra Hỗ trợ dự đoán xu hướng Thị trường

Tổng số tiền được giữ trong các địa chỉ thuộc sàn giao dịch

 • Dự trữ cao Áp lực bán cao -Dấu hiệu Giảm giá

 • Dự trữ thấp Áp lực bán thấp -Dấu hiệu Tăng giá

Số lượng địa chỉ duy nhất thực hiện giao dịch dòng vào/ra của các sàn giao dịch

 • Cao Số lượng lớn các nhà đầu tư tham gia

 • Thấp Số lượng nhỏ các nhà đầu tư tham gia

 • Khuynh hướng gia tăng Mở rộng nhu cầu và các hoạt động

 • Xu hướng giảm Sự quan tâm và tính chủ động giảm dần

Tổng số giao dịch gửi/rút tiền của sàn giao dịch

 • Cao Số lượng giao dịch lớn

 • Thấp Số lượng giao dịch nhỏ

 • Xu hướng gia tăng Mở rộng quan tâm và tính chủ động

 • Xu hướng giảm dần Thu hẹp sự quan tâm và tính chủ động

Cách nhìn các chỉ báo

Phần này xác định điểm quan sát cho các chỉ báo riêng lẻ. Các chỉ số này có thể được chia theo danh tính của chúng và tính hữu dụng trong giao dịch. Mỗi dữ liệu theo dõi từng tính năng đối với sàn giao dịch và tập hợp bao gồm nhiều khía cạnh nhằm nắm bắt các chuyển động trong trao đổi/giao dịch tương đối chính xác.

Nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu giao dịch bằng cách hình dung ra

1) Có bao nhiêu đồng tiền vào ra các sàn giao dịch

Kiểm tra dòng chảy vào sàn giao dịch là một cách tốt để theo dõi các đồng tiền có thể được bán hoặc được giữ cho mục đích dài hạn

pageDòng vào/ra & Luồng ròng Sàn giao dịch

2) Có bao nhiêu tiền xu trên sàn giao dịch

Kiểm tra tổng dự trữ trên sàn là một cách tuyệt vời để tìm hiểu mức độ khan hiếm của đồng xu trên thị trường (giao dịch)

pageDự trữ Giao dịch

3) Có bao nhiêu địa chỉ hoặc giao dịch đang hoạt động hoặc được thực hiện thông qua sàn

Kiểm tra số lượng địa chỉ hoặc giao dịch đang hoạt động là một cách tốt để tìm ra có bao nhiêu địa chỉ đã tham gia vào biến động giá và tìm hiểu tâm lý đằng sau đó

pageĐếm số lượng địa chỉ Giao dịchpageĐếm số lượng giao dịch trao đổi

Sẽ tăng thêm tính hiệu quả nếu bạn xem xét từng chỉ số theo số lượng định hướng đã nêu ở trên.

Những điểm cần lưu ý

CryptoQuant luôn cố gắng chính xác và thực hiện các phản ứng ngay lập tức nhưng các địa chỉ mới được tạo hoặc không được gắn nhãn cần một thời gian để cập nhật.

Ví dụ: một lượng lớn bitcoin có thể được chuyển ra khỏi sàn giao dịch nhưng nó có thể chỉ là một thay đổi ví nội bộ. Nó tạo ấn tượng về một dòng chảy ra nhưng thay vào đó, nó chỉ là cùng một số lượng ở trong cùng một sàn giao dịch.

Tuy nhiên, độ chính xác của việc ghi nhãn và theo dõi các địa chỉ giao dịch tiếp tục tăng khiến cho luồng và các chỉ số khác phản ứng tương tự.

Last updated