Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị cho thấy mức phân phối của tất cả các đầu ra đã chi tiêu/sử dụng được chuyển vào địa chỉ ví giao dịch theo giá trị.

Định nghĩa

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị cho thấy mức phân phối của tất cả các đầu ra đã chi tiêu/sử dụng được chuyển vào địa chỉ ví giao dịch theo giá trị. Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của các đầu ra đã chi tiêu chảy vào các sàn, có giá trị trong phạm vi được biểu thị. Chỉ số này có thể được sử dụng để ước tính dòng vốn vào các sàn giao dịch từ cá voi hoặc những người nắm giữ lẻ.

Exchange Inflow - Spent Output Value Bands=uinflow-utxostvalueuI(aivalueu<bi)\text{Exchange Inflow - Spent Output Value Bands}=\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i)
\text{Exchange Inflow - Spent Output Value Bands(%)}=\frac{\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i)}{\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_{u}} * 100
[ai,bi)[0,0.01),[0.01,0.1),[0.1,1),[1,10),[10,100),[100,1k),[1k,10k),[10k,inf)[a_i, bi) \in [0, 0.01), [0.01, 0.1), [0.1, 1), [1, 10), [10, 100), [100, 1k), [1k, 10k), [10k, inf)

Chỉ số

Definition

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị

Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của các kết quả đầu ra đã chi tiêu chảy vào các sàn giao dịch, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị (%)

Mỗi dải màu đại diện cho tỷ lệ tổng giá trị đầu ra đã chi tiêu được chuyển vào các sàn giao dịch, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị

Diễn giải

Chỉ báo này có thể được sử dụng để ước tính số lượng tiền được di chuyển bởi những người nắm giữ cá voi và bán lẻ. Khi giá tăng/giảm, nên để ý các giá trị trong Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị có thể cung cấp thông tin không được thông báo bởi kênh Telegram cảnh báo của chúng tôi và cung cấp các chitiết như Khả năng xuất hiện nhiều Cá voi và Luồng vào bán lẻ Tập hợp.

Không giống như Các dải Giá trị UTXO, Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị tập trung vào các UTXO đã bị phá hủy trong các khung chỉ số thiết lập. Với sự trợ giúp của Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị, có thể xác định kích thước chính xác các UTXO nào đã bị phá hủy với số lượng bao nhiêu. Sử dụng kiến thực này, các nhà đầu tư có thể xác định tương quan bất cứ chuyển động giá hoặc thay đổi nào trong mạng lưới với hành vi của các nhóm cá voi hay bán lẻ.

Khác với Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị thông thường, Dòng vào Giao dịch - Đầu ra đã Chi tiêu các Dải giá trị sàng lọc cụ thể đầu ra đã chi tiêu/sử dụng liên quan đến địa chỉ ví của các sàn giao dịch và do đó cung cấp thông tin chi tiết mạnh mẽ như dưới đây

1) Nhắm mục tiêu đặc điểm cụ thể của các đồng xu đối với Dòng vào Giao dịch (Cá Voi/Bán lẻ)

Lấy ví dụ nếu một dòng tiền lớn chảy vào Ví của Binance, thì việc diễn giải từ Exchange Inflow - Spent Output Value Bands (Binance) có thể cho biết liệu các đồng tiền của Cá voi/Bán lẻ có chịu trách nhiệm cho phần lớn dòng vào hay không. Nếu biến động giá mạnh xảy ra sau khi dòng tiền vào, sẽ hợp lý khi suy luận rằng "Cá voi hoặc Nhà bán lẻ đã gửi phần lớn dòng tiền vào Binance và khiến giá giảm/tăng."

2) Lần theo dấu vết các đồng tiền thuộc sở hữu của Cá voi/Bán kẻ chảy vào sàn giao dịch

Bằng giá trị của dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Mức thống trị(%) trong một số Đầu ra các dải Giá trị đã Chi tiêu/sử dụng - Chủ yếu chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong mạng lưới

Lấy ví dụ nếu Các dải Giá trị UTXO từ 1 nghìn đến 10 nghìn có Các dải Giá trị Đầu ra đã chi tiêu lớn nhất về mặt giá trị hoặc mức độ thống trị, thì có thể hiểu rằng các nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1 nghìn đến 10 nghìn phần lớn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến động giá hoặc thay đổi nào xảy ra trên thị trường trong khung số liệu được thiết lập.

Liên kết tới Dữ liệu của chúng tôi

Last updated