Đếm số lượng địa chỉ Giao dịch

Số lượng địa chỉ duy nhất thực hiện các giao dịch dòng vào/ra của các sàn giao dịch

Định nghĩa

Số lượng địa chỉ duy nhất thực hiện các giao dịch dòng vào/ra của các sàn giao dịch.

Chỉ số

Miêu tả

Addresses Count Inflow/Đếm các địa chỉ dòng vào

Số lượng địa chỉ mã thông báo thực hiện

giao dịch dòng vào tới sàn.

Addresses Count Outflow/Đếm các địa chỉ dòng ra

Số lượng địa chỉ mã thông báo thực hiện

các giao dịch dòng ra từ sàn.

Diễn giải

Xem xét rằng phải trả phí để gửi tiền từ ví ngoài đến số lượng địa chỉ khác nhau, số lượng địa chỉ giao dịch đang hoạt động cho thấy mức trung bình gần nhất với số lượng nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch liên quan đến transactions.

Điều này tự nhiên dẫn tới khả năng giải thích số lượng địa chỉ giao dịch tương quan với mức độ chủ ý của các nhà đầu tư.

Bởi giá trị chính nó

Dữ liệu cho thấy có ít hay nhiều nhà đầu tư tham gia vào giao dịch

  • Cao: Một số lượng lớn nhà đầu tư chịu trách nhiệm với Exchange In/Outflow & Netflow

  • Thấp: Một số lượng ít nhà đầu tư chịu trách nhiệm với Exchange In/Outflow & Netflow

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Dữ liệu cho thấy mức độ hoạt động và biến động trên sàn giao dịch

  • Xu hướng gia tăng: mở rộng thêm sự chú ý và tính tích cực

    Thêm nhiều người đang tham gia vào các luồng giao dịch trao đổi cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng và tính tích cực của giao dịch trao đổi dẫn đến sự biến động có thể xảy ra

  • Xu hướng giảm dần: sự quan tâm và tính tích cực giảm

    Ít người tham gia vào các luồng giao dịch trao đổi hơn cho thấy sự quan tâm và tính tích cực của trao đổi giao dịch giảm dần dẫn đến khả năng biến động tỷ lệ thuận.

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated