Coinbase Premium

Coinbase Premium là chênh lệch giữa giá Coinbase Pro (cặp USD) và giá Binance (cặp USDT)

Định nghĩa

Đó là sự khác biệt về giá giữa cặp BTCUSD của Coinbase và cặp BTCUSDT của Binance.

Diễn giải

Coinbase Premium là một trong những chỉ báo cho thấy dấu hiệu “tích lũy cá voi”.

Coinbase Pro được coi là cửa ngõ để các nhà đầu tư tổ chức mua tiền điện tử. Do đó, Coinbase Premium được sử dụng để theo dõi chuyển động của cá voi tổ chức. Ngoài ra, đợt tăng giá năm 2020 được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân có giá trị ròng cao ở Hoa Kỳ, điều này khiến các nhà đầu tư theo dõi Coinbase Premium trở nên cần thiết.

Ví dụ. khi giá Bitcoin liên tục phá vỡ 20k, 30k và 40k trong khi Coinbase Premium đang duy trì phí premium hơn 50 đô la. Nó chỉ ra rằng các tổ chức hoặc những con cá voi tại Hoa Kỳ khác đang tích lũy.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó cho thấy liệu các nhà đầu tư sử dụng sức mua của Coinbases

 • Cao : Có thể mua mạnh từ Coinbase

  Cá voi Coinbase có thể đang tích lũy Bitcoin mặc dù giá cao

 • Thấp : Có thể bán mạnh hoặc trạng thái không hoạt động từ Coinbase

  Cá voi Coinbase không mua nhiều như thường lệ hoặc có thể đang bán

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Dữ liệu cho thấy Tâm lý của Cá voi Coinbase hoặc các nhà đầu tư.

 • Xu hướng gia tăng : Có thể tích lũy cá voi

  Dữ liệu chỉ ra rằng cá voi đang tăng cường tích lũy và liên tục mua với mức phí premium cao hơn. Ngoài ra, còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng và tính tích cực của các nhà đầu tư trên Coinbase.

 • Xu hướng giảm : Có thể cá voi bán hoặc trạng thái ngủ đông

  Dữ liệu cho thấy rằng cá voi đang liên tục bán với mức phí premium thấp hơn. Ngoài ra, còn cho thấy sự quan tâm và tính tích cực của các nhà đầu tư trên Coinbase đang giảm dần.

Last updated