Tỷ lệ Nguồn cung Ngân hàng

Tỷ lệ Nguồn cung Ngân hàng được tính bằng dự trữ ngân hàng chia cho tổng cung

Định nghĩa

Tỷ lệ Nguồn cung Ngân hàng được tính bằng dự trữ ngân hàng chia cho tổng cung. Số liệu đo lường tỷ lệ các mã thông báo dự trữ trong ví ngân hàng so với tổng nguồn cung cấp mã thông báo.

Bank Supply Ratio=Bank ReserveTotal Supply\text{Bank Supply Ratio} = \frac{\text{Bank Reserve}}{\text{Total Supply}}

Last updated