Tỷ lệ đòn bẩy ước tính

Estimated Leverage Ratio (ELR) được định nghĩa là tỷ lệ của hợp đồng mở chia cho dự trữ của một sàn giao dịch

Định nghĩa

Tỷ lệ đòn bẩy ước tính (ELR) được định nghĩa là tỷ lệ của hợp đồng mở chia cho dự trữ của một sàn giao dịch

Estimated Leverage Ratio=Open InterestAmount of Reserve\text{Estimated Leverage Ratio} = \frac{\text{Open Interest}}{\text{Amount of Reserve}}

Giải nghĩa

Tỷ lệ Đòn bẩy Ước tính cho biết người dùng sử dụng trung bình bao nhiêu đòn bẩy.

ELR của một sàn giao dịch phái sinh cho chúng ta biết người dùng sử dụng trung bình bao nhiêu đòn bẩy. Thông tin này đo lường tâm lý của các nhà giao dịch có hay chăng họ chấp nhận rủi ro cao hay rủi ro thấp.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó có thể được hiểu như là mức độ đòn bẩy của thị trường

  • Cao: Thị trường sử dụng đòn bẩy quá mức + Biến động có thể xảy ra

  • Thấp: Thị trường đòn bẩy thấp

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy tâm lý hoặc xu hướng thôi thúc sử dụng đòn bẩy của các nhà đầu tư.

  • Xu hướng tăng: Nắm giữ nhiều đòn bẩy hơn

    Việc tăng giá trị cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro đòn bẩy cao trong giao dịch phái sinh. Ngoài ra, nếu giá trị ELR cao so với vài ngày trước, điều đó cho thấy các nhà giao dịch khá tự tin vào vị trí của họ.

  • Xu hướng giảm: Tháo gỡ Đòn bẩy

    Giá trị giảm cho thấy nhiều nhà đầu tư đang loại bỏ rủi ro đòn bẩy trong giao dịch phái sinh. Ngoài ra, nếu giá trị ELR thấp so với vài ngày trước, điều đó cho thấy các nhà giao dịch đang thay đổi quan điểm hoặc đóng vị thế của họ.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated