Giá thực tế

Giá thực tế được tính bằng Vốn hóa thực tế chia cho tổng nguồn cung

Định nghĩa

Giá thực tế được tính bằng Vốn hóa thực tế chia cho tổng nguồn cung tiền xu. Dữ liệu đo lường mức giá trung bình được cân đo bởi nguồn cung của những gì mà toàn bộ những người tham gia thị trường đã trả cho đồng xu của họ. Nó có thể được hiểu là giá hỗ trợ hoặc kháng cự trên chuỗi.

Realized Price=Realized CapTotal Supply\text{Realized Price} = \frac{\text{Realized Cap}}{\text{Total Supply}}

Last updated