Tỷ lệ MVRV

Tỷ lệ MVRV (Giá trị Thị trường tới Giá trị Thực tế) được định nghĩa là vốn hóa thị trường của tài sản chia cho vốn hóa thực tế

Định nghĩa

Tỷ lệ MVRV (Giá trị Thị trường tới Giá trị Thực tế) được định nghĩa là vốn hóa thị trường của tài sản chia cho vốn hóa thực tế.

MVRV Ratio=Market CapRealized Cap\text{MVRV Ratio} = \frac{\text{Market Cap}}{\text{Realized Cap}}

Giải nghĩa

Bằng cách so sánh hai phương pháp định giá, tỷ lệ MVRV có thể cho chúng ta biết liệu giá có công bằng hay không, điều đó rất hữu ích để xác định đỉnh và đáy của thị trường.

Quan trọng cần lưu ý rằng trong lịch sử, đây là một chỉ báo nổi bật để phát hiện đỉnh/đáy thị trường hoặc đỉnh/đáy cục bộ xảy ra qua ba lần giảm một nửa.

Bằng giá trị dữ liệu

MVRV tính đến cả vốn hóa thực tế và vốn hóa thị trường khiến các giá trị nhất định trở nên quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

 • Các giá trị trên '3,7': Có thể đỉnh thị trường

  Nếu các giá trị vượt quá 3,7, có thể hợp lý để bán bớt vị thế

 • Các giá trị dưới '1': Có thể xảy ra đáy thị trường

  Nếu các giá trị dưới 1, đã đến lúc thực hiện vị thế mua dần dần.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nếu vốn hóa thị trường tăng trưởng vượt xa mức vốn hóa thực tế, các giá trị MVRV tăng cho thấy động cơ bán có thể xảy ra.

 • Xu hướng tăng: Áp lực bán gia tăng

  Khi MVRV tăng lên, điều đó cho thấy vốn hóa thị trường đang vượt quá vốn hóa thực tế, nghĩa là động cơ bán ra trên thị trường ngày càng tăng.

 • Xu hướng giảm: Áp lực bán giảm dần

  Khi MVRV giảm, điều đó cho thấy rằng vốn hóa thực tế đang giảm khoảng cách với vốn hóa thị trường, nghĩa là động cơ bán trên thị trường đang giảm dần.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated