Taker Mua Bán Khối lượng/Tỷ lệ

Khái niệm này thường gây nhầm lẫn vì mọi giao dịch đều yêu cầu cả người mua và người bán tài sản nhất định. Tuy nhiên, tùy thuộc vào việc người đặt hàng là người mua hay người bán.

Định nghĩa

Khái niệm này thường gây nhầm lẫn vì mọi giao dịch đều yêu cầu cả người mua và người bán tài sản nhất định. Tuy nhiên, tùy thuộc vào việc người đặt lệnh là người mua hay người bán (cho dù giao dịch xảy ra ở giá đặt bán-ask hay giá đặt mua-bid), bạn có thể phân biệt giữa khối lượng mua và khối lượng người bán..

\text{Taker Buy Volume} =\text{Volume of buy orders filled by takers in perpetual swaps(USD)}\\\ \text{Taker Sell Volume} = \text{Volume of sell orders filled by takers in perpetual swaps(USD)}\\\ \text{Taker Buy Ratio} = \frac{\text{Taker Buy Volume}}{\text{Total volume in perpetual swaps (USD)}}\\\ \text{Taker Sell Ratio} = \frac{\text{Taker Sell Volume}}{\text{Total volume in perpetual swaps (USD)}}\\\ \text{Taker Buy Sell Ratio} = \frac{\text{Taker Buy Volume}}{\text{Taker Sell Volume}}\\\

Lưu ý rằng chúng tôi thống nhất đơn vị giá trị hoàn trả thành USD cho mỗi sàn giao dịch trong đó thông số kỹ thuật hợp đồng có thể khác nhau và chỉ bao gồm các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn.

Giải nghĩa

Taker Mua hoặc bán cho phép giao dịch tài sản tài chính ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Khi số lượng người đặt ngày càng tăng, điều này có thể được hiểu là họ sẵn sàng trả nhiều hơn để mua hoặc bán ngay lập tức. Sử dụng tính năng này, chúng ta có thể xác định liệu áp lực mua hay bán có lớn hay không.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị hơn '1' : Khối lượng đặt mua > Khối lượng đặt bán-Tâm lý tăng giá chiếm lĩnh

Nó chỉ ra rằng nhiều người mua bằng lòng mua tài sản ở mức giá cao hơn cho thấy áp lực mua mạnh hơn áp lực bán. Dữ liệu cho thấy khả năng tăng giá mạnh và tâm lý lạc quan

  • Giá trị dưới '1' : Khối lượng đặt bán > Khối lượng đặt mua-Tâm lý giảm giá chiếm lĩnh

Nó chỉ ra rằng nhiều người bán sẵn sàng bán tài sản ở mức giá thấp hơn cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.

Ghi chú

Ngay cả khi tỷ lệ trên 1 cho thấy khối lượng người đặt lệnh mua chiếm ưu thế thì điều đó không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ tăng. Nó phụ thuộc vào phương sai của khối lượng được giao dịch trên mỗi giá thầu/giá bán.

Giải thích bổ sung

Taker và Maker

Taker (Người nhận hoặc người thụ động): Giao dịch của Taker đề cập đến một đơn đặt hàng được giao dịch trước khi đi vào sổ đặt hàng. Tất cả các giao dịch đặt hàng thị trường là các takers. Trong ngữ cảnh giao dịch hoán đổi vĩnh viễn, Taker là người thực hiện giao dịch ngay lập tức với giá được đề xuất sẵn có trong thị trường. Họ là những người mua (Buyer) hoặc bán (Seller) tại giá hiện tại mà nhà cung cấp dịch vụ hoán đổi đang cung cấp. Taker thường chấp nhận mức phí giao dịch cao hơn vì họ muốn thực hiện giao dịch nhanh chóng và không muốn chờ đợi.

Maker (Người tạo): Giao dịch của Maker đề cập đến một lệnh đặt có trong sổ đặt hàng (ví dụ: một lệnh giới hạn). Các lệnh đặt hàng này thêm khối lượng vào sổ đặt hàng, giúp 'tạo ra thị trường'. Ngược lại, Maker là người đặt lệnh mua hoặc bán trong sổ đặt hàng (order book) với giá khác so với giá hiện tại của thị trường. Maker chủ động tạo ra sự cung cầu và đóng góp vào thanh khoản của thị trường bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán với giá tốt hơn. Nếu có người khác lựa chọn lệnh của Maker để thực hiện giao dịch, Maker sẽ nhận được mức phí giao dịch thấp hơn.

Giá Bid và Ask

Người tạo giá (maker) muốn mua một tài sản sẵn sàng đặt các lệnh giới hạn trong sổ đặt hàng với giá thấp hơn và người tạo giá (maker) muốn bán tài sản sẵn sàng đặt các lệnh ở mức giá cao hơn. Giá dự thầu đặt mua (bid) là mức giá hiện tại cao nhất để sẵn sàng trả cho một tài sản. Giá chào bán (ask) là mức giá hiện tại thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán tài sản. Luôn có một giá mua và một giá bán được giao dịch tích cực liên tục biến động trong một tài sản.

Khi những Người nhận (taker) mua ở mức giá thầu (bid) do các maker đặt, lượng tài sản được giao dịch giữa hai bên sẽ góp phần vào khối lượng người bán của người nhận (taker). Khối lượng này là khối lượng mua vì nó có khả năng đẩy giá lên. Việc người nhận (taker) bán với giá chào bán (ask) có thể tạo ra áp lực bán và có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Tuy nhiên, việc đẩy giá lên hay xuống không chỉ phụ thuộc vào người nhận (taker), mà phụ thuộc vào sự cân đối giữa người mua và người bán trên thị trường.

Nếu thị trường hiện tại có nhiều người đặt hàng mua hơn so với người đặt hàng bán, điều đó có nghĩa là có xu hướng tăng giá khi có nhiều giao dịch xảy ra ở mức giá yêu cầu. Khi thị trường hiện tại có khối lượng bán của người đặt hàng bán nhiều hơn khối lượng mua của người đặt hàng mua, điều đó có nghĩa là có xu hướng đẩy giá xuống do có nhiều nhà giao dịch bán ở mức giá mua hơn.

Last updated