Tỷ lệ NVT

Được định nghĩa là tỷ lệ vốn hóa thị trường chia cho khối lượng giao dịch trong khung số liệu thiết lập

Định nghĩa

Tỷ lệ Giá trị Mạng trên Giao dịch (Tỷ lệ NVT) được định nghĩa là tỷ lệ vốn hóa thị trường chia cho khối lượng giao dịch trong khung số liệu chỉ định.

NVT Ratio=Market CapTransaction Volume in USD\text{NVT Ratio} = \frac{\text{Market Cap}}{\text{Transaction Volume in USD}}

Giải nghĩa

Tỷ lệ NVT là tỷ lệ PE (Price Earrning) trong tiền điện tử đánh giá giá trị của tiền xu theo khối lượng giao dịch

Nếu giá trị quá cao, điều đó có nghĩa là mạng được định giá quá cao so với khả năng khối lượng giao dịch tiền xu thấp, ngụ ý khả năng loại bỏ bong bóng giá sắp tới. Giải thích này dựa trên hiệu ứng đảo chiều trung bình.

Bằng giá trị dữ liệu

Một chỉ số đo lường xem mạng blockchain có được định giá quá cao hay không.

  • Cao: Giá trị mạng được định giá quá cao - Bearish

    Vốn hóa thị trường được định giá quá cao so với khả năng khối lượng giao dịch tiền xu thấp

  • Thấp : Giá trị mạng bị định giá thấp - Bullish

    Vốn hóa thị trường bị định giá thấp so với khả năng giao dịch tiền xu cao về khối lượng

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated