Tỷ lệ Nguồn cung Tiền ổn định (SSR)

Tỷ lệ Nguồn cung Tiền ổn định (SSR) được định nghĩa là tỷ lệ giữa Vốn hóa thị trường của BTC chia cho Vốn hóa thị trường của tất cả các đồng tiền ổn định

Định nghĩa

Tỷ lệ Nguồn cung Tiền ổn định (SSR) được định nghĩa là tỷ lệ giữa Vốn hóa thị trường của BTC chia cho Vốn hóa thị trường của tất cả các đồng tiền ổn định.

SSR=Market Cap of BTC Market Cap of stablecoins\text{SSR}=\frac{\text{Market Cap of BTC }}{\text{Market Cap of stablecoins}}

Giải nghĩa

Để hiểu Tỷ lệ nguồn cung tiền ổn định (SSR), việc hiểu chức năng của các stablecoin và giả định của nó là điều cần thiết.

Đầu tiên, các đồng tiền ổn định đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử với tư cách là một loại tiền tệ pháp định như USD trong thị trường được điều tiết. Điều này là vì các loại tiền pháp định như USD với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản có rất nhiều vấn đề về quy định.

Thứ hai, SSR dễ hiểu khi có giả định rằng thị trường là một hệ thống khép kín chỉ chứa tiền điện tử và các stablecoin. Mối quan hệ giữa BTC và các đồng tiền ổn định giống như trò bập bênh và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về việc bên nào có nhiều trọng lượng hơn vào lúc này.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó cho thấy trạng thái sức mạnh so sánh giữa BTC và Stablecoin bằng cách so sánh vốn hóa thị trường

  • Cao: Áp lực mua tiềm năng thấp - Xu hướng giảm

Giá trị cao có nghĩa là nguồn cung Stablecoin thấp so với vốn hóa thị trường của BTC cho thấy áp lực mua tiềm năng thấp và khả năng giảm giá.

  • Thấp: Áp lực mua tiềm năng cao - Xu hướng tăng

Giá trị thấp có nghĩa là nguồn cung Stablecoin cao so với vốn hóa thị trường của BTC cho thấy áp lực mua tiềm ẩn xuất hiện và khả năng tăng giá.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy mức độ Hoạt động & Biến động của Sàn giao dịch

  • Xu hướng tăng : Tình trạng sức mua của stablecoin chậm lại - Tâm lý giảm hoặc đi ngang

  • Xu hướng giảm : Tình trạng sức mua của stablecoin tăng - Tâm lý Tăng giá

Chú thích

  1. Các đồng tiền ổn định bổ sung có thể được đúc bất cứ lúc nào phá vỡ giả định rằng thị trường tiền điện tử là một hệ thống khép kín. Tuy nhiên, khi thị trường tiền điện tử tiếp tục mở rộng, việc đúc bổ sung sẽ dần mất đi tác động đối với mô hình.

  2. Theo thời gian, mức độ ý nghĩa của các giá trị có thể khác nhau tùy theo cấp độ.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated