Dự trữ Tiền ổn định Sàn Giao dịch

Số lượng stablecoin được giữ trong các địa chỉ ví sàn giao dịch.

Định nghĩa

Dòng chảy của các mã thông báo tiền ổn định vào địa chỉ ví sàn giao dịch được theo dõi. Xin lưu ý rằng việc chuyển tiền thường diễn ra sau một khoảng thời gian nhất định kể từ thời điểm tạo hợp đồng.

Diễn giải

Dự trữ trao đổi Stablecoin là thước đo tập hợp các stablecoin tiềm năng sẵn sàng được sử dụng để mua tiền điện tử trên thị trường.

Dự trữ Tiền ổn định Sàn giao dịch là kết quả tích lũy của Các dòng Tiền ổn định giao dịch qua sàn, tự nhiên tuân theo các dấu hiệu mà dòng vào/ra xuất hiện. Tương tự như cách giải thích của Luồng Ròng (netflow) Tiền ổn định trên Sàn, dòng chảy ròng có xu hướng tăng cho thấy áp lực mua và xu hướng giảm cho thấy áp lực bán.

Tuy nhiên, thay vì Dòng Vào/Ra Sàn Giao dịch & Luồng Ròng cho biết thời điểm hoặc khoảng thời gian cụ thể, Dự trữ Tiền ổn định Sàn Giao dịch dễ dàng theo dõi kết quả của các chuyển động trên toàn bộ thời gian.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó cho biết mức độ áp lực mua được tích lũy trên sàn giao dịch

 • Cao : Áp lực mua cao

  Một số lượng lớn tiền ổn định đang ở trên sàn để giao dịch cho thấy áp lực mua cao

 • Thấp : Áp lực bán thấp

  Một số lượng nhỏ stablecoin đang ở trên sàn để giao dịch cho thấy áp lực mua thấp

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Xu hướng cho thấy trạng thái sức mua thay đổi

 • Xu hướng tăng: Tiềm năng tăng Sức mua - Bullish

  Nhiều đồng tiền ổn định hơn có sẵn trên sàn cho thấy sức mua ngày càng tăng, sẵn sàng được sử dụng để giao dịch hỗ trợ chuyển động tăng giá

 • Xu hướng giảm: sức mua giảm dần - Bearish

  Ít đồng tiền ổn định có sẵn trên sàn hơn để sẵn sàng được sử dụng để giao dịch, cho thấy sức mua giảm và hỗ trợ chuyển động giảm giá

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated