Vốn hóa thực tế - UTXO Các dải Giá trị USD

Vốn hóa thực tế - Các dải Giá trị UTXO hiển thị phân bổ vốn hóa thực tế của một dải giá trị cụ thể.

Định nghĩa

Vốn hóa thực tế - Các dải Giá trị UTXO hiển thị phân bổ vốn hóa thực tế của một dải giá trị cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng giá trị USD. Realized Cap được tính bằng cách định giá từng UTXO theo giá khi nó được di chuyển lần cuối. Chỉ báo này tóm tắt vốn hóa do cá voi và bán lẻ nắm giữ.

Realized Cap - UTXO Value Bands USD=uutxosvalueuI(aivalueu<bi)Priceu, at created\text{Realized Cap - UTXO Value Bands USD} =\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i) * \text{Price}_{\text{u, at created}}
\text{Realized Cap - UTXO Value Bands (%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i) * \text{Price}_{\text{u, at created}}}{\sum_{u \in utxos} \text{value}_{u} * \text{Price}_{\text{u, at created}}} * 100
[ai,bi)[0,0.01),[0.01,0.1),[0.1,1),[1,10),[10,100),[100,1k),[1k,10k),[10k,inf)[a_i, bi) \in [0, 0.01), [0.01, 0.1), [0.1, 1), [1, 10), [10, 100), [100, 1k), [1k, 10k), [10k, inf)

Chỉ số

Định nghĩa

Vốn hóa thực tế - UTXO Các dải Giá trị USD

Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng giá trị USD.

Vốn hóa thực tế - UTXO Các dải Giá trị (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

Diễn giải

Chỉ báo này tóm tắt các hành vi của cá voi hoặc bán lẻ được phân tách bằng số lượng tiền họ nắm giữ cùng với hành động giá. Khi giá tăng/giảm, bạn nên đề phòng sự thay đổi phân bổ trong Các dải Giá trị UTXO để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Nó cung cấp các công cụ có giá trị để phân tích chế độ xem vĩ mô về sự phân bổ số lượng của chủ sở hữu (Cá voi/Bán lẻ) trong mạng và xem sự ảnh hưởng khác biệt trong dịch chuyển vĩ mô giữa Cá voi và bán lẻ.

Khác với dữ liệu Các dải Giá trị UTXO biểu thị giá trị gốc UTXO hoặc giá trị USD áp dụng giá thị trường tiêu chuẩn cho từng dải, dữ liệu Vốn hóa thực tế - UTXO Các dải Giá trị USD áp dụng cho mỗi UTXO theo giá khi nó được di chuyển lần cuối giúp chỉ báo có một số lợi thế trong việc giám sát thị trường.

1) Ảnh hưởng của những đồng Tiền cũ bị mất đối với số liệu được giảm thiểu.

Áp dụng giá thực tế tự nhiên cho các đồng tiền được giữ lâu nhưng bị mất. Ví dụ như các UTXO nằm ở Dải giá trị từ 1k đến 10k có thể có số lượng lớn nhưng nếu chúng được giữ trong hơn 10 năm mà không có bất kỳ chuyển động nào, thì nó có thể bị coi là bị mất. Các UTXO như thế này có thể được biểu thị dưới dạng một số lượng đáng kể trong dữ liệu Các dải Giá trị UTXO thông thường nhưng được giảm thiểu ở dữ liệu Vốn hóa thực tế -UTXO Các dải Giá trị vì được xác định bởi giá bitcoin thấp vào thời điểm đó.

2) Thể hiện Giá trị được lưu trữ vì nó được tính cho từng tình huống kinh tế tại từng thời điểm kèm với Dải giá trị.

Giá của bitcoin đã tăng gấp 10000 lần kể từ khi nó được tạo ra và việc cân bằng cùng một lượng mua với giá một đô la theo các tiêu chuẩn ngày nay có thể gây hiểu nhầm trong việc đánh giá giá trị được lưu trữ. Vốn hóa thực tế - Các dải Giá trị UTXO tính toán theo tiêu chuẩn kinh tế theo Dải Độ Tuổi .

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong một Dải giá trị thực tế UTXO nhất định - Loại nhà đầu tư của Dải giá trị có nhiều đại diện hơn

Ví dụ: nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có giá trị dữ liệu lớn nhất,

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ từ 1k đến 10k với khả năng cao là cá voi, có nhiều ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường hơn cả về số lượng và tổng số tiền họ đã trả để đạt được.

2) Phạm vi giá trung bình được mua theo Dải giá trị UTXO (Cá voi/Bán lẻ) có thể chỉ ra một mức giá quan trọng trên thị trường.

  • Giá trị thấp (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong một Dải giá trị thực tế UTXO nhất định - Ít ảnh hưởng & loại nhà đầu tư ít đại diện hơn

Ví dụ: nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có giá trị dữ liệu thấp nhất,

Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ từ 1k đến 10k với khả năng cao là cá voi, có ít ảnh hưởng tiềm năng đến thị trường hơn so với Các dải Giá trị khác cả về số lượng và tổng số tiền họ đã trả để đạt được.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Các dải Giá trị UTXO lớn hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO đang được nắm giữ trong tay của các thực thể cá voi và nhiều vốn hơn (giá trị được lưu trữ) đang được sử dụng để thâu tóm = Gia tăng sự thống trị của cá voi

Nhiều UTXO đang được gom với số lượng lớn, hầu hết do cá voi nắm giữ hoặc trong cả khái niệm vốn hóa cần phải có để thâu tóm các UTXO. Không giống như việc có nhiều UTXO cỡ trung bình với số lượng nhiều, việc tăng số lượng UTXO cỡ lớn (có nghĩa là về số lượng) là bằng chứng mạnh mẽ về sự hiện diện của cá voi. Ngoài ra, thay vì các UTXO có số lượng nhỏ, điều đó có thể chỉ ra rằng kích thước riêng lẻ của UTXO đang bắt đầu được quản lý theo khối lượng lớn.

  • Các dải giá trị UTXO nhỏ hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO đang được nắm giữ trong tay của nhà bán lẻ tiềm năng = Có thể giảm sự thống trị của cá voi

Khi nhiều UTXO với kích thước nhỏ hơn, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà bán lẻ đang nắm giữ nhiều quyền sở hữu hơn và lưu trữ nhiều giá trị hơn trong mạng.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated