3 Dữ liệu Thị trường Chính

Làm thế nào bạn có thể biết các cập nhật của thị trường tiền điện tử?

CryptoQuant hợp nhất tất cả dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và cập nhật dữ liệu cốt lõi trong thời gian thực. Tìm hiểu 3 dữ liệu thiết yếu từ các sàn giao dịch phái sinh, thị trường này nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá và phương pháp để điều chỉnh chúng khi đầu tư tiền điện tử.


1. Thanh lý lệnh Long/Short

Chuẩn bị những biến động giá bởi việc thanh lý các lệnh Long/Short

Thanh lý các lệnh Long/Short đề cập đến tài sản đầu tư thuộc về các giao dịch từ các nhà đầu tư đặt vị thế Long/Short do sự thay đổi giá mạnh của tiền điện tử. Sự gia tăng thanh lý các lệnh Long có nghĩa là giá trị tiền điện tử giảm và sự gia tăng thanh lý các lệnh Short có nghĩa là ngược lại.

📉Đặt cảnh báo "BTC Long Liquidtion"

📈Đặt cảnh báo "BTC Short Liquidation"


2. Funding Rate

Dự đoán tâm lý nhà đầu tư bằng Funding Rate

Funding Rate đề cập đến khoản thanh toán thường xuyên được tình bằng một số lượng tương đối nhỏ các nhà đầu tư tham gia vào vị thế mua hoặc vị thế bán so với số lượng lớn hơn. Vì có rủi ro cao hơn khi thực hiện các vị thế chống lại tâm lý số đông, các nhà đầu tư có vị thế lớn hơn đang trả tiền cho các nhà đầu tư có vị thế nhỏ hơn để duy trì các vị thế. Nếu tỷ lệ tài trợ trên 0, điều đó có nghĩa là nhiều nhà đầu tư đang dự đoán thị trường tiền điện tử tăng giá.

3. Open Interest

Ước tính mức kháng cự (Lệnh mua trong thời gian chờ) và mức hỗ trợ (Lệnh Bán trong thời gian chờ) theo lãi suất mở

Lãi suất mở (O.I) được định nghĩa là số lượng vị thế mở, một giao dịch không đóng cho các lệnh Long / Short, hiện có trên các sàn giao dịch phái sinh. Sự gia tăng lãi suất mở đề cập đến sự gia tăng tính biến động của thị trường tiền điện tử. Thông qua lãi suất mở, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể suy đoán về mức kháng cự giá (nhiều lệnh bán đang chờ) và mức hỗ trợ (nhiều lệnh mua đang chờ)


Chú ý cần thiết

  1. Những thông tin cần chú ý được tìm trên CryptoQuant Data Guide

  2. Nội dung chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin, bạn không nên giải nghĩa bất kỳ thông tin nào trong đó hoặc tài liệu khác như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các tư vấn khác.

Last updated