4. Quicktake

Tất cả chúng ta đều bận. Nhận thông tin chi tiết về dữ liệu một cách nhanh chóng qua Quicktake.

Chúng tôi biết rằng phân tích thị trường tiền điện tử rất khó đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. CryptoQuant vận hành bản tin Quicktake để giảm bớt trở ngại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách cung cấp phân tích thị trường thời gian thực đơn giản, dễ hiểu. Quicktake là một nền tảng nơi các nhà phân tích tài năng trên toàn thế giới sử dụng các dữ liệu khác nhau để phân tích thị trường và chia sẻ thông tin chi tiết.

Tìm hiểu cách tận dụng tốt hơn đối với các phân tích thị trường theo thời gian thực từ những nhà phân tích chuyên nghiệp thông qua hướng dẫn này.

👉 Click to "Find Out Whether We’re in the Bear Market"

📝 Cách sử dụng Quicktake tốt hơn

  1. Kiểm tra các thẻ gắn để tiết kiệm thời gian của bạn! #Bullish: Phân tích dự đoán giá tăng #Bearish: Phân tích dự đoán giá giảm #Phân tích trên chuỗi: Phân tích dựa trên dữ liệu giao dịch blockchain #Phân tích kỹ thuật: Phân tích dựa trên giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch #Phân tích tâm lý: Phân tích dựa trên dữ liệu tâm lý thị trường

  2. Để đọc các phân tích trước đó, hãy kiểm tra hồ sơ Bạn có thể đọc các bài đăng trước đó của nhà phân tích bằng cách nhấp vào hồ sơ.

  3. Kiểm tra hình ảnh biểu đồ Để hiểu đầy đủ thông tin đăng tải, hãy kiểm tra phần bổ sung trong biểu đồ. Biểu đồ trực quan hóa những nội dung không thể được đề cập trong các văn bản được đăng.

  4. Chia sẻ ý kiến của bạn Chia sẻ suy nghĩ của bạn về việc liệu các bài đăng có chỉ ra các hành động giá Tăng / Giảm và cũng theo dõi tâm lý của người dùng nói chung

  5. So sánh với biểu đồ thời gian thực Bạn có thể kiểm tra giá trị thời gian thực của dữ liệu được đề cập trong bài đăng bằng cách nhấp vào Xem biểu đồ trực tiếp. So sánh các biểu đồ để thấy rằng dữ liệu sao lưu của bài đăng hiện đang hợp lệ.

  6. Save posting Lưu bài đăng

Nếu bạn nhấp vào "Thích", các bài đăng sẽ được lưu trong hồ sơ của bạn.

  1. Tham gia thảo luận Nhận xét dành cho tất cả người dùng muốn chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi hoặc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của người viết. Tìm hiểu cách người dùng khác giải thích dữ liệu. Kiểm tra Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi


Would you like to contribute on Quicktake?

We're looking for top analysts who can digest our data and contribute analysis for our 1.5M+ global investors, traders and analysts. Join CryptoQuant on our mission to lower the hurdle for investors to make data-driven investment decisions.

👉 Click to "Apply for CQ Verified Author"

Chú ý cần thiết

  1. Những thông tin cần chú ý được tìm trên CryptoQuant Quicktake

  2. Nội dung chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin, bạn không nên giải nghĩa bất kỳ thông tin nào trong đó hoặc tài liệu khác như lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các tư vấn khác.

Last updated